Emerytura

 • Renta rodzinna po byłym małżonku

  Mam 54 lata. Mój były mąż zmarł – czy w takiej sytuacji mogę liczyć na przyznanie renty po nim? Monika z Wałbrzycha Czytaj więcej

 • Waloryzacja emerytur w 2016 roku

  Emeryci, którzy niecierpliwie czekają na coroczną podwyżkę swojego świadczenia, mogą być rozczarowani. Choć szczegóły marcowej waloryzacji jeszcze nie są znane, już wiadomo, że przeciętna emerytura pójdzie w górę najwyżej o kilka złotych. Jak to możliwe? Otóż co roku w lutym minister rodziny i pracy ogłasza wskaźnik waloryzacji. Wylicza się go na podstawie poziomu inflacji (czyli tego, o ile w poprzednim roku wzrosły ceny) i wzrostu wynagrodzeń. Według wyliczeń GUS w ubiegłym roku ceny nie wz Czytaj więcej

 • Kto dostanie dodatek do renty i emerytury?

  Wiadomo już, ile będą wynosiły jednorazowe dodatki, które zostaną wypłacone przy waloryzacji rent i emerytur w marcu bieżącego roku. Otrzymają je emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne albo emerytury pomostowe. Warunek przyznania dodatku: świadczenie, które dostają z ZUS-u, nie przekracza 2 tys. zł. Wysokość dodatku zależy od kwoty renty lub emerytury. 400 zł otrzymają osoby Czytaj więcej

 • Renta rodzinna dla wdowy

  Mam 62 lata, pracuję na etacie, ale niedługo wybieram się na emeryturę. W tym roku straciłam męża. Czy mogę złożyć do ZUS wniosek o rentę po nim, czy może powinnam z tym poczekać, aż sama nabędę prawo do emerytury? Leokadia z Nowego Sącza Czytaj więcej

 • Dodatki do emerytur, wypłacane przy waloryzacji w 2016 roku

  W tym roku w marcu emeryci i renciści dostaną jednorazowe dodatki do świadczeń wypłacanych przez ZUS. Ich wysokość zależy od tego, ile wynosi renta lub emerytura. Przy świadczeniach do 900 zł będzie przysługiwało 400 zł dodatku, przy rentach i emeryturach od 900 do 1100 zł – 300 zł, przy świadczeniach w przedziale 1100-1500 zł – 200 zł a w przypadku emerytur i rent od 1500 do 2000 zł dodatek wyniesie 50 zł. Czytaj więcej

 • Kiedy emeryt ma zgłosić zarobki?

  Przeszłam na emeryturę, ale wciąż dodatkowo pracuję. Moja koleżanka, która dorabia do renty, musi zawsze na początku roku zgłaszać do ZUS swoje zarobki. Czy ja też mam taki obowiązek?  Eliza z Inowrocławia. Czytaj więcej

 • Jednorazowy dodatek dla emerytów

  Dostanie go część emerytów i rencistów w marcu 2016 r. Ma on zrekompensować wyjątkowo niską przyszłoroczną waloryzację (podwyżkę) rent i emerytur wypłacanych przez ZUS. Projekt ustawy, która to umożliwi, autorstwa posłów PiS, wpłynął już do Sejmu. W przypadku emerytur, rent, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych lub emerytur pomostowych, które wynoszą mnie Czytaj więcej

 • Ile może dorobić emeryt

  Od 1 grudnia 2015 r. zmieniła się kwota przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń dla osób przebywających na wcześniejszej emeryturze i rencistów. Aby świadczenie nie zostało zmniejszone, mogą oni dorobić obecnie mniej niż w poprzednim kwartale – 2 726,28 zł (czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, emerytura lub renta zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia. Emerytura lub renta zostanie natomiast zawieszona, jeśli przychód ta Czytaj więcej

 • Dla kogo renta rodzinna?

  Gdy umiera osoba uprawniona do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, to jej bliscy mogą ubiegać się rentę rodzinną. Czytaj więcej

 • Emerytura po odejściu z pracy

  W tym roku osiągnąłem wiek emerytalny, ale jeszcze pracuję. Czy zwolnienie będzie warunkiem przyznania mi emerytury przez ZUS? Jan z Ełku. Czytaj więcej