Czy mogę pobierać emeryturę i nie informować o tym pracodawcy?

Osiągnęłam już wiek emerytalny. Słyszałam, że można wystąpić do ZUS o wypłacanie emerytury i nie informować o tym fakcie pracodawcy. Po przejściu na emeryturę chciałabym nadal pracować, a nie jestem pewna, czy szef mnie nie zwolni, kiedy się dowie, że dostaję świadczenie z ZUS… Lidia, e-mail

Jeśli chce Pani pobierać świadczenie emerytalne, trzeba najpierw rozwiązać umowę o pracę. Prawo do emerytury jest bowiem zawieszane, gdy po uzyskaniu wieku emerytalnego kontynuujemy zatrudnienie w firmie, w której pracowaliśmy bezpośrednio przed nabyciem prawa do świadczenia. Tak stanowi art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2016 r., poz. 887).

Jeśli więc nie odejdzie Pani z pracy, choćby na jeden dzień, to ZUS świadczenie obliczy, przyzna, ale nie wypłaci, dopóki nie przedstawi Pani dowodu rozwiązania umowy o pracę. A tego nie da się zrobić bez powiadomienia pracodawcy.

Reklama

Potem, już jako emerytka, może Pani podjąć pracę w dotychczasowej lub innej firmie, bez obawy o utratę świadczenia bądź zmniejszenie jego wysokości.

Radzę więc szczerze porozmawiać z pracodawcą i powiedzieć mu, że po przejściu na emeryturę chciałaby Pani nadal pracować w jego firmie. Jeśli się zgodzi, może Pani bez obaw złożyć wniosek o obliczenie i przyznanie świadczenia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Zobacz również

  • Za dziewięć miesięcy znów stanie się dostępna dla obywateli wcześniejsza emerytura. Ale to jest tylko przywilej. I wcale nie trzeba z niego skorzystać. więcej