Czy można mieć emeryturę i w tym czasie pracować?

W listopadzie 2013 r. uzyskałam prawo do emerytury, ale nadal pracuję. W związku z tym moja emerytura jest zawieszona. Czy to zgodne z prawem? Co trzeba zrobić, żeby pobierać emeryturę i równocześnie pracować w tym samym zakładzie? ZUS twierdzi, że muszę się zwolnić i… przyjąć na nowo. Teresa z Warki

Niestety, ZUS ma rację. Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie mówią, że emerytura zostaje zawieszona, jeżeli osoba, która uzyskała do niej prawo, nadal pracuje u dotychczasowego pracodawcy.

Należy więc rozwiązać umowę z pracodawcą, na rzecz którego wykonywała Pani pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Potem można ponownie zawrzeć umowę.

Reklama

Podstawa prawna: art 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (DzU nr 162/1998, poz. 1118)

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również