Czy opłaca się przejść na emeryturę częściową?

Mam 65 lat, przez 41 lat pracowałem, odprowadzałem składki przez 35 lat i uzbierałem 365 tys. kapitału. Ile mogę dostać od ZUS emerytury częściowej? Henryk W., Chorzów

Zdjęcie

Ile mogę dostać od ZUS emerytury częściowej? /123/RF PICSEL
Ile mogę dostać od ZUS emerytury częściowej?
/123/RF PICSEL

Wysokość Pańskiej emerytury częściowej wyliczymy, dzieląc zebrane składki przez statystyczną długość życia, ogłaszaną przez GUS. W wyniku otrzymamy pełną emeryturę. Jeśli zdecyduje się Pan przejść na częściową emeryturę w tej chwili, dostanie Pan zaledwie połowę tego, co się już Panu będzie należało za te 41 lat pracy.

Skoro teraz, według danych GUS średnia życia dla 65-latka wynosi jeszcze dodatkowe 213,3 miesiące, to 365 tys. zł dzielimy przez owe 213,3 i uzyskujemy 1711,20 złotych emerytury dla pana Henryka. Ale po złożeniu dokumentów o częściową emeryturę, otrzymywać będzie jej Pan 50%, czyli tylko 855,60 zł.

Reklama

Z emerytur częściowych przez najbliższe sześć lat korzystać mogą tylko mężczyźni, którzy po pierwsze skończyli 65 lat i po drugie – mają przynajmniej 40-letni staż pracy. Czyli w tym roku są to tylko panowie urodzeni w 1949 roku. Kobiety o częściową emeryturę będą mogły sie starać, gdy skończą 62 lata i będą miały przynajmniej 35 lat stażu pracy. Staż pracy uwzględniany jest w dwóch wariantach: składkowym i nieskładkowym. Nieskładkowy, to czas, kiedy pobieramy zasiłki z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, rehabilitacyjne itp.), czas nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym programem studiów, a także czas pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Okresy składkowe zaliczane są w całości. Przy nieskładkowych wliczamy tylko ich jedną trzecią. Zatem przy 30 latach pracy, z czasu nieskładkowego wliczać do emerytury częściowej możemy 10 lat, gdy jedna trzecia nie wychodzi tak równo, ZUS uwzględni nam niższy wymiar, czyli gdyby było to 18 lat, to wliczone zostanie tylko 6 lat. Emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do świadczenia najniższego.

Czyli jeśli minimalna emerytura wynosi 880,45, to Pan, Panie Henryku, i tak dostanie 855,60 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Zobacz również