Czy po śmierci męża można przejść na jego emeryturę

Wyszłam za mąż za rozwodnika, który płaci alimenty byłej żonie. Czy po śmierci męża będę mogła przejść na jego emeryturę? Czy była żona też uzyska prawo do renty rodzinnej po nim? Jadwiga z Radomia

Aby uzyskać prawo do renty rodzinnej po mężu, wdowa musi spełnić jeden z następujących warunków: – ma ukończone w chwili śmierci męża 50 lat lub jest niezdolna do pracy albo – ukończy 50 lat w ciągu 5 lat od śmierci męża (lub stanie się w tym czasie niezdolna do pracy) albo – wychowuje w chwili śmierci męża jego małoletnie dzieci.

Jeżeli Pani mąż będzie płacił byłej żonie alimenty ustalone przez sąd aż do dnia swojej śmierci, to ona także będzie miała prawo do renty rodzinnej po nim. Kwoty rent dla obu Pań ustali ZUS.

Reklama

Podstawa prawna: art. 65–74 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 162/1998, poz. 1118)

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Wojciech Szeląg – specjalista od ekonomii i dziennikarz Polsat News – w przystępny sposób wyjaśnia, co zmieni się od 2017 roku w naszych emeryturach. I dlaczego na tym stracimy. więcej