Dla kogo renta rodzinna?

Gdy umiera osoba uprawniona do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, to jej bliscy mogą ubiegać się rentę rodzinną.

Świadczenie przysługuje dzieciom, wnukom, rodzeństwu, rodzicom, małżonkom (także byłym). Muszą jednak spełniać określone kryteria, np. w przypadku małżonka wiek (50 lat) lub niezdolność do pracy.

Na rentę możemy liczyć także wtedy, gdy wychowujemy co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyły 16 lat, lub do 18 lat – kiedy się uczą.

Reklama

Aby otrzymać świadczenie, musimy w ZUS złożyć wniosek (wypełniamy druk ZUS Rp-2). Dołączamy też niezbędne dokumenty (np. stwierdzające datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której mamy dostać rentę, potwierdzające naszą datę urodzenia czy akt ślubu – gdy o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec).

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jakie skutki dla pracowników ma ustawa obniżająca wiek emerytalny i od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy? Grażyna z Kołobrzegu więcej