Dla kogo renta szkoleniowa?

Jeśli z powodu stanu zdrowia nie możemy pracować w dotychczasowym zawodzie, a lekarz orzecznik ZUS uzna, że będzie to możliwe, gdy się przekwalifikujemy, to możemy otrzymać rentę szkoleniową.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku. Druk Rp-1R (dostępny w oddziałach ZUS i w internecie) składamy u płatnika składek lub w ZUS. Można też wykorzystać do tego Platformę Usług Elektronicznych. Rentę szkoleniową możemy pobierać przez 6 miesięcy.

ZUS informuje powiatowy urząd pracy o przyznaniu nam świadczenia, a urząd powiadamia nas o terminie szkolenia. Na wniosek starosty czas pobierania renty może zostać wydłużony (o maksymalnie 30 miesięcy) lub skrócony – gdy nie ma możliwości przekwalifikowania lub gdy nie będziemy uczestniczyć w szkoleniu.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Wojciech Szeląg – specjalista od ekonomii i dziennikarz Polsat News – w przystępny sposób wyjaśnia, co zmieni się od 2017 roku w naszych emeryturach. I dlaczego na tym stracimy. więcej