Dorabianie to sposób na podwyżkę emerytury

Jeśli po przejściu na emeryturę dorabiasz i płacisz składki, można tak przeliczyć świadczenie, żeby na tym skorzystać!

Joanna S. od trzech lat jest na emeryturze. Przez ten czas dorabia sobie trochę na umowę-zlecenie. Zatrudniająca ją firma odprowadza składki ubezpieczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryturę przyznano Joannie na starych zasadach. Świadczenie nie jest wysokie, dlatego kobieta zastanawiała się, czy jej dodatkowe zarobki z ostatnich trzech lat nie mogłyby wpłynąć na jego podwyższenie. Zatelefonowała więc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Urzędniczka wyjaśniła kobiecie, że jeżeli chce, żeby ponownie obliczono jej emeryturę, z uwzględnieniem nowych zarobków, powinna złożyć w tej sprawie wniosek w oddziale ZUS właściwym dla miejsca swego zamieszkania.

– Czy zakład nie mógłby przeliczyć mi świadczenia bez wniosku? – zapytała Joanna. – Przecież dobrze wiecie, ile pieniędzy uzbierało się na moim koncie. – Niestety, nie przeliczamy emerytur z urzędu – odrzekła pracownica ZUS. – Musi pani złożyć wniosek.

ZUS przeliczy ci wszystko od nowa

Joanna udała się więc do siedziby oddziału ZUS. Tam usłyszała, że ponieważ ma emeryturę ustaloną na tzw. starych zasadach (tzn. taką, której wysokość była uzależniona od zarobków i stażu pracy), ZUS przeliczy ją ponownie, doliczając staż pracy nabyty po przyznaniu świadczenia.

– Czy muszę dostarczyć dokumenty, które potwierdzą moje zarobki albo fakt opłacania składek? – dopytywała się Joanna. – Nie ma takiej potrzeby – usłyszała w odpowiedzi.

– Wszystkie składki są zapisane na pani indywidualnym koncie. Zadowolona z takiego obrotu sprawy Joanna chciała od razu złożyć wniosek. Ale urzędniczka wyjaśniła jej, że o przeliczenie wysokości emerytury można wystąpić po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, a więc w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku.

– Chyba że pani przestanie pracować. Wówczas można o to wystąpić w każdej chwili – wyjaśniła kobiecie pracownica ZUS. Joannie przypomniało się coś jeszcze. Gdy przechodziła na emeryturę, nie miała pełnej dokumentacji potwierdzającej jej staż pracy i wysokość zarobków. Niedawno udało jej się zdobyć jeden z takich dokumentów. Spytała więc, co należy zrobić, by miał on wpływ na podwyższenie jej emerytury.

– Trzeba złożyć wniosek o doliczenie okresu ubezpieczenia i zarobków dotychczas nieuwzględnionych – usłyszała w odpowiedzi. – Ale do wniosku koniecznie należy dołączyć ów dokument, który udało się pani zdobyć.

Leon Szulc

1. Jeśli składając wniosek o emeryturę, pracownik nie mógł dowieść wysokości swych zarobków, lecz tylko okresy pracy, ZUS uznał te okresy za składkowe, ale w rubryce dotyczącej zarobków wpisał: zero złotych. W takim przypadku również można wystąpić o przeliczenie emerytury.

2. Obecnie ZUS przelicza emeryturę, biorąc pod uwagę minimalne wynagrodzenie za pracę, jakie obowiązywało w Polsce w okresie, w którym pracownik był zatrudniony.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Twoje Imperium

Zobacz również

  • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS. więcej