Dziedziczenie składek emerytalnych Nasze pieniądze w II filarze – ZUS i OFE

Składki w II filarze emerytalnym podlegają dziedziczeniu (pierwszy filar to nasze indywidualne konto w ZUS). Po zmianie ostatnich przepisów o Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) możliwe są dwie sytuacje. Jednak w obu przypadkach zasady dziedziczenia składek pozostają identyczne.

Reklama

Osoby, które pozostały w OFE mają dwa konta w II filarze – konto w wybranym OFE (obecnie trafia na nie 2,92 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej) oraz subkonto w ZUS (trafia tam 4,38 proc. podstawy wymiaru składek). W przypadku osób, które nie wybrały OFE, składki w ramach II filaru w całości trafiają na subkonto w ZUS (to 7,3 proc. podstawy wymiaru składek), jednak składki w OFE zgromadzone wcześniej, tam pozostały.

Jeśli małżonkowie mają wspólnotę majątkową, to na subkoncie wdowy lub wdowca w ZUS oraz na koncie w OFE (jeśli je wybrał) zapisywana jest połowa składek zgromadzonych w II filarze przez zmarłego współmałżonka. Dzięki temu żyjący małżonek może mieć wyższą emeryturę.

Druga połowa składek trafia do osoby lub osób, które zmarły wskazał jako beneficjentów, gdy podpisywał umowę z OFE. Jeśli tego nie zrobił, pieniądze należą się jego spadkobiercom.

Gdy ktoś nie pozostawał w związku małżeńskim, beneficjenci lub spadkobiercy dziedziczą całość składek. Niestety, nie dzieje się to automatycznie. Trzeba wystąpić o wypłatę pieniędzy.

Jak uzyskać te pieniądze? W przypadku współmałżonka lub beneficjenta sprawa jest prosta – wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do OFE (automatycznie uruchomi to procedurę wypłaty z ZUS).

W przypadku spadkobierców musi się wcześniej odbyć postępowanie spadkowe. Jeśli ktoś nie wie, do którego OFE należał zmarły, może się tego dowiedzieć, składając wniosek do oddziału ZUS (właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej).

Powyższe zasady dziedziczenia dotyczą sytuacji, gdy zmarły nie dożył emerytury.

Komu i kiedy należy się wypłata gwarantowana

Gdy emeryt umrze w okresie pierwszych trzech lat pobierania emerytury, będzie wypłacana tzw. wypłata gwarantowana. Taką wypłatę otrzyma beneficjent wskazany przez emeryta, jego małżonek pozostający z nim we wspólności majątkowej (jeśli emeryt nie wskazał beneficjenta), a w pozostałych przypadkach – spadkobiercy.

Wypłata zależy od sumy pieniędzy zgromadzonych w II filarze. Ta kwota zostanie pomniejszona o 1/37 zgromadzonych składek za każdy miesiąc, w którym dana osoba otrzymała emeryturę.

Komu i kiedy należy się wypłata gwarantowana

Konsultacja: prawnik Adrianna Łuczak

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Za dziewięć miesięcy znów stanie się dostępna dla obywateli wcześniejsza emerytura. Ale to jest tylko przywilej. I wcale nie trzeba z niego skorzystać. więcej