Emerytura pomostowa - komu się należy?

Przez prawie 20 lat pracowałam w szkodliwych warunkach. Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę, tzw. pomostówkę? - pyta Halina D. z Łodzi.

Jeżeli są to tylko „szkodliwe warunki”, za które dostaje Pani w firmie specjalny dodatek (np. praca w wymuszonej pozycji ciała), to takiego uprawnienia nie ma. Emerytura pomostowa przysługuje za pracę „w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze”, przewidzianą w specjalnych wykazach.

W oparciu o nie pracodawca ustala czy praca na Pani stanowisku do nich należy. Wtedy wystawia „świadectwo pracy w szczególnych warunkach”.

Reklama

Prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu takiego zatrudnienia ma Pani, jeżeli spełnia trzy warunki (łącznie):

1. Przynajmniej jeden dzień przed 1999 r. pracowała Pani we wspomnianych warunkach lub charakterze.

2. Pani staż w tych warunkach wynosi co najmniej 15 lat, a ogólny 20 lat.

3. Ukończyła Pani 55 lat.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również

  • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS. więcej