Emerytury i renty na innych zasadach

Na czym polegają zmiany w tegorocznej waloryzacji rent i emerytur? Bożena z Jasła

Oznacza to, że dostanie Pani minimalną gwarantowaną podwyżkę. Jak co roku, waloryzację emerytur i rent ustala się, biorąc pod uwagę inflację w gospodarstwach emeryckich (tzn. wzrost cen produktów, które kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac. Ale w zeszłym roku tej „emeryckiej” inflacji nie było, bo ceny wręcz spadały. Do tego realny wzrost płac był bardzo niski. W tej sytuacji osoby z najniższą emeryturą dostałyby ok. 9 zł. Dlatego zastosowano waloryzację procentowo-kwotową, czyli kwotę obliczono procentowo, ale z gwarantowaną minimalną podwyżką – właśnie 36 zł. W efekcie ci, którzy mają emeryturę niższą niż 5,3 tys. zł, dostaną 36 zł.

Niektóre świadczenia wzrosną jednak inaczej, np. renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – o 27 zł; renty wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej: w razie całkowitej niezdolności do pracy o 43,20 zł, a częściowej – o 32,41 zł; renta socjalna – o 30,24 zł.

Reklama

Od marca świadczenia te będą wynosić: u 880,45 zł – najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rolnicza; u 675,13 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy; u 1056,54 zł – najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wskutek, np. wypadku przy pracy albo też choroby zawodowej; u 810,16 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; u 739,58 zł – renta socjalna; u 1027,39 zł – świadczenie przedemerytalne.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również