Emerytury. Zmieni się wysokość kapitału początkowego?

Jesienią idę na emeryturę. Słyszałam, że wyliczenie jest korzystne dla kobiet, które wychowały dzieci. Obejmie mnie to, jeśli mam ustalony kapitał początkowy z urlopami na dwoje dzieci? Ilona K., Busko.

Pani kapitał zostanie znów przeliczony. Przypomnijmy, że jest on dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem i ma istotny wpływ na wysokość emerytury. Warto więc wykorzystać wszystkie możliwości jego powiększenia. Do tej pory bowiem urlopy na wychowywanie dzieci, jako okresy nieskładkowe, liczone były po 0,7% podstawy za każdy rok. Nie mogły one też stanowić więcej niż jednej trzeciej stażu składkowego.

Od 1 maja 2015 roku (nowela ustawy tzw. emerytalnej, Dz.U. z 2015 r. poz. 552) weszły korzystne zmiany. Czas wolny od pracy, a przeznaczony na wychowywanie dzieci liczy się po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok (z uwzględnieniem pełnych miesięcy) oraz nie jest ograniczony do trzeciej części okresów składkowych. Ile było tych urlopów, tyle wchodzi do obliczeń. Jeśli więc ma już Pani ustalony kapitał po staremu, to można wystąpić do ZUS o ponowne jego policzenie, według nowych zasad.

Reklama

Gdyby nawet Pani tego nie zrobiła, to ZUS z urzędu sam wszystko przeliczy w momencie przyznawania świadczenia. Także osoby, które już pobierają emerytury z kapitałem początkowym i tymi urlopami, mogą wnioskować o ich przeliczenie na podstawie nowych przepisów.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Zobacz również

  • Od października 2017 r. kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego będzie dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Były... więcej