Gdzie szukać pomocy finansowej dla seniora

Emerytury czy renty nie są wysokie i wielu naszym bliskim trudno jest związać koniec z końcem. Dokąd się zwrócić, gdy zabraknie pieniędzy? Co robić, gdy pojawią się problemy? Co należy się osobom w podeszłym wieku? Warto to wiedzieć.

O dodatki do emerytury wypłacane przez ZUS mogą się ubiegać osoby, które dostają skromne świadczenia. Muszą jednak spełnić kilka wymagań. Dodatek pielęgnacyjny należy się z urzędu emerytom lub rencistom, którzy ukończyli 75 lat.

Prawo do takiego dodatku mają także osoby od nich młodsze, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Reklama

One jednak muszą wystąpić do swojego oddziału ZUS z wnioskiem o przyznanie im tego dodatku i z kompletem dokumentów, np. zaświadczeniem o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza prowadzącego, dokumentacją medyczną.

Po badaniu i analizie dokumentacji lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, czy dodatek będzie im wypłacany, czy nie. Wynosi on 206,76 zł miesięcznie , a w przypadku schorowanych inwalidów wojennych – 310,14 zł.

Dodatek kombatancki i kompensacyjny przeznaczone są dla osób, które były ofiarami represji wojennych lub okresu powojennego. Aby go otrzymać, trzeba złożyć w ZUS odpowiedni wniosek oraz decyzję kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji. Pierwszy wynosi 206,76 zł, drugi – 31,01 zł.

O takie wsparcie finansowe mogą się starać wszyscy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej: zarówno samotnie gospodarujący, których dochód nie przekracza miesięcznie 542 zł, jak i rodziny, gdzie wynosi on nie więcej niż 456 zł na jedną osobę. Trzeba zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Zasiłek stały mogą otrzymać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub są niezdolne do pracy i mają bardzo niskie dochody lub nie posiadają ich w ogóle. Minimalna kwota zasiłku stałego to 30 zł miesięcznie, maksymalna – 529 zł. Wysokość jest ustalana na podstawie osiąganego dochodu.

Zasiłek okresowy przyznawany jest na jakiś czas tym, którzy wpadli w biedę w szczególnych okolicznościach: z powodu choroby lub mają kłopot z uzyskaniem prawa do renty lub emerytury. Wynosi 418 zł mies.

Zasiłek celowy służy do sfinansowania określonych wydatków na: żywność, leczenie lub leki, opał, odzież, drobne remonty. Jego wysokość zależy od decyzji MOPS.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje seniorom, którzy ukończyli 75 lat, pod warunkiem, że nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i nie przebywają w zakładzie opiekuńczym. Wynosi 153 zł miesięcznie.

Ryczałt energetyczny

To także forma pomocy dla kombatantów, ofiar represji oraz wdów (lub wdowców) po nich, pobierających emeryturę lub rentę. Ryczałt przyznawany jest na pod- stawie zaświadczenia kierownika Urzędu ds. Kombatantów. To w tej chwili 165,71 zł. Dopłata do czynszu

Może wystąpić o nią do urzędu gminy lub MOPS emeryt, któremu brakuje pieniędzy na opłaty. To, czy dostanie dodatek mieszkaniowy, zależy nie tylko od jego dochodów, ale też od wielkości lokalu, kosztów jego utrzymania.

Fachowe wsparcie

Bywają sytuacje, gdy starsza osoba nie jest w stanie sama robić zakupów, przygotowywać posiłków, sprzątać czy wymaga takiej pielęgnacji, której nie potrafi mu zapewnić nawet najbardziej oddana rodzina. Wtedy też może liczyć na pomoc ze strony państwa. w usługi opiekuńcze – ma do nich prawo senior, który jest pozbawiony pomocy bliskich (np. mieszka sam) lub gdy zamieszkująca z nim rodzina nie jest w stanie się o niego odpowiednio zatroszczyć.

O taką pomoc należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (osobiście, pisemnie, telefonicznie). Na wizytę trzeba zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych, a także ostatni odcinek emerytury.

W ciągu dwóch tygodni pracownik socjalny przeprowadzi tzw. rodzinny wywiad środowiskowy. Od jego wyników zależy, czy pomoc w formie usług opiekuńczych zostanie przyznana i czy będzie ona darmowa, częściowo płatna czy całkowicie odpłatna. Szczegółowe zasady odpłatności uchwalają władze gminy.

Pomoc pielęgniarska w ramach NFZ przysługuje osobom przewlekle chorym lub unieruchomionym. Może trwać do 6 miesięcy. Dostaje się ją na wniosek lekarza pierwszego kontaktu. W ramach opieki długoterminowej pielęgniarka odwiedza pacjenta w jego domu co najmniej cztery razy w tygodniu, przynajmniej na półtorej godziny. Do jej zadań, w zależności od potrzeb, może należeć m.in. wykonywanie opatrunków, karmienie przez przetokę, zakładanie cewnika czy pielęgnacja rurki tracheotomijnej.

Osoby starsze i chore mają też prawo, w ramach NFZ, do pielęgniarskiej opieki środowiskowej, np. po wyjściu ze szpitala. Pielęgniarka ustala wtedy wraz z chorym plan opieki, która może objąć: pomoc w utrzymaniu higieny, karmienie, wykonywanie badań (np. pomiar ciśnienia, pobranie krwi).

Miejsce w domu opieki

Pobyt w takiej państwowej placówce jest płatny. Ale zgodnie z prawem podopieczny może za miejsce zapłacić tylko 70 proc. swoich miesięcznych dochodów. Jeśli koszt pobytu jest większy, różnicę musi dopłacić jego rodzina lub gmina.

Aby dostać się do domu opieki, trzeba złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej. I dołączyć do niego: dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o dochodach (np. ostatni odcinek renty, emerytury).

Tańsze bilety, zniżki za przejazdy

Kiedy trzeba się liczyć z każdym groszem, warto wiedzieć do czego mamy prawo, np. podczas jazdy po mieście, dalszych podróży, na wycieczkach.

Emeryci i renciści dwa razy w ciągu roku mogą jechać z 37-proc. zniżką w pociągach II klasy: Tanich Linii Kolejowych, Express InterCity i osobowych. Uwaga! Jazda „tam i z powrotem” jest traktowana jako dwa oddzielne przejazdy.

Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i często podróżują koleją, powinni zaopatrzyć się w Regiokartę Senior wydawaną przez Przewozy Regionalne lub Kartę Seniora wydawaną przez PKP „Intercity”.

Regiokarta Senior upra wnia do 15-30 proc. zniżki przy zakupie biletów na pociągi 5 przewoźników (Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie i Koleje Wielkopolskie). Kosztuje 49 zł, jest ważna przez rok.

Karta Seniora uprawnia natomiast do 50 proc. zniżki na przejazdy pociągami PKP „Intercity” w kraju, w I i II klasie. Kosztuje 150 zł, też jest ważna przez rok. Ulga nie dotyczy cen miejscówek.

Komunikacja miejska – w większości miast osoby po siedemdziesiątce mogą jeździć za darmo autobusami i tramwajami. Połowę ceny biletu płacą kombatanci i ofiary represji wojennych oraz okresu powojennego. Lokalne rady miast i gmin mogą ustalać też własne zniżki.

Autokary – nie ma ustawowych ulg na przejazd autokarami. Niektórzy przewoźnicy mają własne taryfy dla seniorów, warto o nie pytać przy zakupie biletu.

Samolot – większość międzynarodowych linii lotniczych oferuje ulgi na przeloty dla pasażerów po 60. roku życia (na podstawie dowodu tożsamości). Na ogół można zaoszczędzić 10-20 proc. ceny biletu.

Muzea, kina i teatry

Wiele instytucji kulturalnych (teatry, kina, galerie) oferuje seniorom ulgowe bilety wstępu. Warto przed kupieniem biletu zapytać, czy dana instytucja ma taką ofertę. Ustawowa ulga przysługuje tylko w muzeach państwowych. Obejmuje osoby powyżej 65. roku życia, emerytów i rencistów. Płacą połowę ceny biletu.

Mniejsze opłaty lub ulgi w urzędach

Osoby starsze nie mogą liczyć na zbyt wiele zniżek, ale przynajmniej o kilku warto pamiętać. Za wydanie paszportu emeryt, rencista oraz małżonkowie pozostający na ich utrzymaniu płacą połowę stawki, tzn. 70 zł. Podobnie – osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych. Seniorzy, którzy skończyli 70 lat, nie płacą nic.

Zwolnienie z podatku za psa

Podatek za psa każda z gmin ustala indywidualnie. Maksymalnie może wynieść ok. 119 zł, ale najczęściej nie przekracza 60 zł. Opłata jest obowiązkowa dla posiadaczy psów, choć gminy mogą wprowadzać od tej zasady wiele wyjątków, a niektóre w ogóle z opłaty rezygnują.

W całej Polsce nie muszą uiszczać jej osoby, które mają 65 lat i mieszkają samotnie. W mieście – zwolnienie dotyczy jednego psa. Na wsi – gdy senior prowadzi gospodarstwo rolne – dwóch czworonogów.

Zwolnienie z abonamentu RTv

Dotyczy osób, które: skończyły 75 lat lub mają 60 lat i niską emeryturę (jej wysokość nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym), korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, dostają rentę socjalną. Formularz zwolnienia z opłat można pobrać i złożyć na poczcie.

Konsultacja: Przemysław Gronowski, prawnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Zobacz również

  • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS. więcej