Ile dorobi emeryt i rencista?

Będąc na wcześniejszej emeryturze bądź rencie i równocześnie dorabiając, trzeba pamiętać o limitach dochodu, powyżej których ZUS zmniejszy wypłatę świadczenia lub je wstrzyma.

Reklama

Od 1 czerwca 2015 r. emeryt lub rencista może dorobić do 2838,50 zł miesięcznie. Powyżej tej kwoty ZUS obniży świadczenie. Gdy zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (dziś to 5271,40 zł) – zawiesi wypłatę.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Życie na gorąco

Zobacz również