Ile można dorobić na emeryturze?

Jestem na wcześniejszej emeryturze, ale nadal pracuję. Czy to prawda, że nie mogę zarobić więcej niż 5 tys. zł miesięcznie, bo wtedy nie otrzymam świadczenia z ZUS? Maria R. z Krakowa

Agnieszka Antoniak, prawnik

Każdy pracujący emeryt i rencista musi być świadomy zmian, które zachodzą w stawkach dopuszczalnych do tego, by nie stracić swoich świadczeń. Nie muszą obawiać się tylko Ci, których dochody są nieznaczne. Reszta powinna być z prawem na bieżąco.

Reklama

Co kwartał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydaje komunikat w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego do celów emerytalnych.

Jest on o tyle ważny dla pracujących emerytów i rencistów, że od tej kwoty zależy, czy będą otrzymywać z ZUS dotychczasowe świadczenie w całości. Emeryt lub rencista, którego dodatkowy miesięczny dochód nie przekracza dopuszczalnej sumy (od 1 września 2013 r. – 2528,80 zł), będzie otrzymywał swoje pieniądze z ZUS w całości.

Jeśli zarobi powyżej 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale mniej niż 130%, jego świadczenie zostanie zmniejszone. Jeżeli zaś dochód przekroczy 130% wynagrodzenia, o którym była mowa – co stanowi od 1 września 2013 r. – 4696,30 zł, nie otrzyma żadnych pieniędzy od państwa.

Renciści i osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, a podejmują dodatkową pracę zarobkową, muszą powiadomić o tym fakcie organ emerytalno-rentowy. Pozostali emeryci nie mają tego obowiązku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Telemax

Zobacz również

  • Wojciech Szeląg – specjalista od ekonomii i dziennikarz Polsat News – w przystępny sposób wyjaśnia, co zmieni się od 2017 roku w naszych emeryturach. I dlaczego na tym stracimy. więcej