Ile można dorobić na emeryturze?

1. Średnia płaca w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 4181,49 zł. W związku z tym od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 roku emeryci mogą spokojnie dorobić 2927,04 zł brutto miesięcznie. Jeśli tę kwotę przekroczą – ich świadczenie zostanie zmniejszone, a po przekroczeniu 5436 zł brutto – zawieszone.

2. W przypadku emerytów prowadzących działalność gospodarczą za przychód podlegający obowiązkowi ubezpieczenia uważa się kwotę zadeklarowaną, ale nie mniejszą niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Ponieważ próg zmniejszenia świadczenia (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) jest wyższy niż minimalna deklarowana podstawa wymiaru składki, w praktyce emerytom prowadzącym pozarolniczą działalność świadczenia się nie zmniejsza, a tym bardziej nie zawiesza.

Reklama

3. Nie wszystkich emerytów obowiązują ustawowe limity dorabiania. Nie muszą ich przestrzegać osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Ograniczenia nie dotyczą również emerytów, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej, która nie jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi – chodzi m.in. o umowę o dzieło czy umowę agencyjną.

4. Przedsiębiorczy emeryci mogą zaoszczędzić na opłacaniu niektórych składek ZUS z tytułu prowadzonej firmy. Konkretnie: składek emerytalnych i rentowych. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w sytuacji gdy występuje tzw. zbieg podstaw ubezpieczenia, osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty mogą – ale nie muszą – opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Są one bowiem dobrowolne.

5. Inaczej jest ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Są one obowiązkowe. Zwolnieni z ich opłacania są jedynie ci emeryci, których świadczenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, oraz spełniają jeden z warunków: albo uzyskują dodatkowe przychody z prowadzonej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury (w 2016 r. jest to 882,56 zł brutto), albo prowadzą działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Za dziewięć miesięcy znów stanie się dostępna dla obywateli wcześniejsza emerytura. Ale to jest tylko przywilej. I wcale nie trzeba z niego skorzystać. więcej