Ile można dorobić na rencie i emeryturze?

Jesteś na rencie lub wcześniejszej emeryturze? A może otrzymujesz świadczenie kompensacyjne albo przedemerytalne? Wyjaśniamy, ile możesz dorobić, by ZUS nie zmniejszył lub nie wstrzymał wypłaty świadczenia.

Zdjęcie

/Arch/123RF Picsel
/Arch/123RF Picsel

Tylko osoby, które mają normalną emeryturę mogą dorabiać bez ograniczeń.

Renciści, oraz osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę bez żadnych konsekwencji finansowych mogą zarabiać jedynie do wysokości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Reklama

Od 1 marca 2013 r. limit ten wynosi 2. 583,30 zł. Jeśli ta kwota zostanie przekroczona, renta jest zmniejszana o tyle, o ile został przekroczy limit. Przy czym ZUS nie może potrącić więcej niż 549,12 zł z emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 411,87 zł z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 466,78 zł z renty rodzinnej dla jednej osoby.

Jeśli kwota zarobków będzie wyższa niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2013 r. to 4797,40 zł) wówczas ZUS całkowicie zawiesza wypłatę świadczenia.

Powyższe kwoty graniczne są brutto. Zmieniają się one co kwartał, w zależności od podawanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia. Od tej reguły są wyjątki.

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza: rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie, rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Jeśli ktoś przeszedł na emeryturę pomostową, może dorabiać na takich samych zasadach, co przy rencie albo wcześniejszej emeryturze.

Nie może to być jednak praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, bo wówczas ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Podobne zasady dotyczą nauczycieli, którzy dostają świadczenie kompensacyjne. Mogą pracować jak renciści, ale nie w swoim zawodzie. Jeśli będą uczyć w szkole, ZUS wstrzyma wypłaty.

Gdy masz świadczenie przedemerytalne, możesz dorabiać do określonej kwoty przychodu. Wynosi ona 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W tym roku (od 1 marca)dopuszczalna kwota przychodu wynosi 880,50 zł.

Jeśli zarobisz więcej, ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę, która przekracza dozwolony limit. Jeśli zaś miesięczne przychody przekroczą 70 proc. przeciętnej pensji (czyli będą wyższe niż 2465,20 zł), ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Wcześniejsi emeryci oraz renciści , którzy podejmują dodatkową pracę, muszą powiadomić o tym ZUS, oraz zadeklarować spodziewaną wysokość przychodów. Można w tym celu złożyć w oddziale ZUS formularz Rw-73, albo po prostu wysłać zwykły list.

Istotne jest, by podać od kiedy podjęliśmy dodatkową pracę oraz ile zarabiamy brutto. W zgłoszeniu do ZUS warto też zadeklarować, czy z dodatkowych zarobków chcemy rozliczać się co miesiąc, czy tylko raz w roku.

Zdjęcie

Zawiadom ZUS  o podjęciu pracy /Arch. Bauer
Zawiadom ZUS o podjęciu pracy
/Arch. Bauer

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Kiedy przedawniają się nasze należności

    Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to. więcej