Ile można zarobić na emeryturze, rencie?

Nasi emeryci i renciści w większości żyją skromnie. Nie wszystkim wystarcza do końca miesiąca. Niektórzy szukają pracy, by poprawić swoje finanse.

Reklama

Emeryci i renciści mogą dorabiać do swoich świadczeń. Jednak nie zawsze i nie wszyscy bez pewnych ograniczeń.

Bez limitu

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą pracować i zarabiać bez limitu, nie obawiając się o zmniejszenie lub utratę swoich świadczeń. Przychody z pracy zarobkowej nie wpłyną również na wysokość rent inwalidów wojennych i wojskowych, ani rent rodzinnych po tych inwalidach.

Dopuszczalny przychód

W przypadku pozostałych emerytów i rencistów, ZUS nałożył limity miesięcznych dochodów. Po przekroczeniu ich zmniejszy lub zabierze świadczenia. Dotyczy to przychodów objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

Progi zarobków wyliczane są w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w danym kwartale. Jeśli miesięczne przychody z pracy emeryta lub rencisty przekroczą 70 proc. tej kwoty, jego świadczenia zostaną zmniejszone.

Jeśli wyniosą powyżej 130 proc. – ZUS wstrzyma wypłatę świadczeń. Wg danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale wyniosło 3854,88 zł. Oznacza to, że w okresie 1.09-30.11.2015 roku emeryci i renciści, którzy zarobią do 2.698,50 zł brutto miesięcznie, otrzymają świadczenia w pełnej kwocie.

Powyżej 2.698,50 zł, ale nie więcej niż 5.011,40 zł brutto – dostaną zmniejszone. Powyżej 5.011,40 zł brutto – ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty.

Ile ZUS może zabrać?

Emerytowi lub renciście, którego dochody nie przekroczyły 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może zabrać maksymalnie: – 561,70 zł z emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, – 421,31 zł z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, – 477,47 zł z renty rodzinnej dla jednej osoby.

Ograniczenia te nie dotyczą przychodów z tytułu wykonywania pracy nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, czyli np. umów o dzieło czy umów z przeniesieniem praw autorskich.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tele Tydzień

Zobacz również

  • Od października 2017 r. kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego będzie dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Były... więcej