Ile urlopu należy się przy przejściu na emeryturę?

W maju przeszłam na emeryturę. Ile urlopu należy mi się za bieżący rok? Kadrowa twierdzi, że tylko 9 dni. Nie zgadzam się z tym, bo będę stratna 17 dni z pełnego wymiaru... Ewa, Tarnobrzeg.

Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do czasu zatrudnienia. Oznacza to, że należy się 1/12 urlopu za każdy miesiąc. Pani przepracowała cztery miesiące w 2016 roku. Wobec tego należą się 4/12 z 26 dni, czyli 8,66 dnia.

Reklama

Niepełny dzień zaokrągla się do pełnego w górę. Wobec tego ma Pani prawo do 9 dni urlopu wypoczynkowego. Kadry obliczyły to prawidłowo. Jeśli jednak nie skorzysta Pani z należnych za 2016 rok 9 dni, firma wypłaci ekwiwalent pieniężny za nieudzielony urlop. Ekwiwalent należy się także za ewentualne urlopy zaległe, tzn. niewykorzystane w poprzednich trzech latach.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Zobacz również

  • Jakie skutki dla pracowników ma ustawa obniżająca wiek emerytalny i od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy? Grażyna z Kołobrzegu więcej