Jak działa ochrona przedemerytalna?

Czy przed emeryturą pracownik nigdy nie może być zwolniony? Dorota z Kórnika

Kodeks pracy chroni przed zwolnieniem osoby w wieku przedemerytalnym. Taki przywilej przysługuje, gdy pracownik ma mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

« W tym okresie nie można też zmniejszyć mu wynagrodzenia ani zmienić stanowiska. Ale są wyjątki od tej reguły.

Reklama

Można zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jeśli nie usprawiedliwi nieobecności w pracy, spożywa alkohol w firmie lub często spóźnia się do pracy. Możliwe jest też zwolnienie z przyczyn niezawinionych przez pracownika, np. gdy długo choruje lub utraci uprawnienia do wykonywania zawodu. 

Ochrona przedemerytalna nie działa, gdy zakład jest w upadłości bądź likwidacji lub gdy pracownik ma prawo do renty, potwierdzone decyzją ZUS.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również