Jak uzyskać świadczenia przedemerytalne

W firmie, w której pracuję zapowiadają się zwolnienia grupowe. Jestem jeszcze przed okresem ochronnym i boję się, że mnie zwolnią. Czy mam szanse dostać świadczenie przedemerytalne, jeśli nie znajdę innej pracy? Maria Z. z Łomży

Aby dostać świadczenie przedemerytalne, wynoszące obecnie 975,78 zł, musi Pani spełniać dwa warunki: stracić pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz osiągnąć odpowiedni wiek i staż.

Reklama

« Zwolnienia grupowe na pewno są taką przyczyną. W grę wchodzić mogą również bankructwo czy niewypłacalność. Jeśli chodzi o drugi warunek, to musi Pani przed rozwiązaniem umowy ukończyć 56 lat i mieć 20 lat stażu albo ukończyć 55 lat i mieć 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, ewentualnie mieć 35 lat pracy, a wtedy wiek jest bez znaczenia.

« W tej firmie, która zwalnia Panią z powodu tarapatów finansowych, musi Pani mieć przepracowane co najmniej pół roku. Inaczej, mimo odpowiedniego wieku i stażu, świadczenia Pani nie dostanie. « Zanim rozpocznie Pani starania w ZUS, musi się Pani zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotna i co najmniej przez 6 miesięcy pobierać zasiłek. Jeżeli w tym czasie urząd skieruje Panią np. do prac interwencyjnych, nie może Pani odmówić. Po upływie pół roku może już się Pani zgłosić do ZUS z wnioskiem oraz zaświadczeniem wystawionym przez urząd pracy (w ciągu 30 dni od jego wydania).

« Gdyby ZUS odmówił przyznania świadczenia, powinna Pani złożyć odwołanie. Nie pociąga to za sobą żadnych kosztów. Wnosi się je w ciągu miesiąca do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem tego oddziału ZUS, który odmówił świadczenia.

Przydatne informacje

« Okresy składkowe To te, w których dana osoba pracuje i są opłacane składki od jej wynagrodzenia. Nieskładkowe to m.in. urlop wychowawczy, praca w gospodarstwie rolnym, nauka.

« Wymagany wiek i staż W przypadku mężczyzn starających się o świadczenie to:

ukończone 61 lat i 25 lat stażu pracy, albo ukończone 60 lat i 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Przy stażu 40 lat wiek się nie liczy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Na żywo

Zobacz również