Jakie zmiany w emeryturach czekają nas w 2017

Chyba każdy z nas jest zainteresowany tym, kiedy będzie przechodził na emeryturę, jakie otrzyma świadczenie, czy będzie mógł dorabiać? Nowa ustawa na pewno oznacza zmiany w życiu obecnych pracowników i przyszłych emerytów.

Czy będą to zmiany na plus czy na minus? Każdy powinien sam to ocenić, najlepiej na własnym przykładzie. Według przepisów nowej ustawy, przejście na emeryturę w ustawowym wieku ma być prawem, nie obowiązkiem. Będzie można więc pracować dłużej! Na razie trudno jednak ocenić, czy wszyscy pracodawcy będą patrzeć przychylnym okiem na pracownice w wieku 60+ (oraz pracowników 65+) i nie będą ich wysyłać na emeryturę.

Kto przejdzie na emeryturę na dotychczasowych zasadach

Reklama

Stare przepisy dotyczą osób, które przejdą na emeryturę do końca br. i do września 2017. Do końca 2016 r. nabędą prawo do emerytury panie urodzone przed 1 stycznia 1956 r. i panowie ur. przed 1 stycznia 1951 r. Od stycznia do września 2017 r. uprawnienia do emerytury nabędą kobiety urodzone przed 1 lipca 1956 r. oraz mężczyźni urodzeni przed 1 lipca 1951 r. Natomiast wszystkie osoby urodzone później będą przechodzić na emeryturę według przepisów nowej ustawy.

Kto jako pierwszy skorzysta z nowych przepisów

Pierwszymi emerytkami objętymi nowymi przepisami będą panie urodzone w 1957 r. i 1958 r. Przykładowe sytuacje

Pani Anna, rocznik 1957, skończy w maju 2017 r. 60 lat i ma 21 lat stażu. Pyta, czy będzie mogła przejść na emeryturę po zmianach? Tak, bo będzie miała już 60 lat w dacie wejścia przepisów (1.10.2017 r.) i będzie mogła zdecydować, czy przechodzi na emeryturę, bo nabędzie do niej prawo.

Pani Ewa pisze, że osiągnie 60. rok życia w grudniu 2017 r. Nie wie, jak ocenić, czy będzie się jej opłacać iść na emeryturę. P. Ewa będzie musiała sama to ocenić. Powinna więc przed osiągnięciem wieku emerytalnego poprosić w ZUS o wyliczenie jej przyszłej emerytury (na podstawie kapitału początkowego oraz zgromadzonych przez nią składek). O ile będzie miała wymagany staż (minimum 20 lat wg nowych zapisów), to może w podanym terminie składać wniosek.

Pani Beata urodziła się w 1959 r. i pracuje już ok. 25 lat. Pyta, czy w 2018 r. będzie mogła przejść na emeryturę wg nowych zasad. Nie. W 2018 r. p. Beata będzie miała 59 lat. Zatem przejdzie na emeryturę najwcześniej w 2019 r., gdy ukończy 60 lat.

Czy będzie można dorobić?

W nowej ustawie nie ma zakazu dorabiania przez osoby, które pobierają emerytury i inne świadczenia przedemerytalne.

Przykładowe sytuacje. Pani Joanna chce przejść na emeryturę w grudniu 2017 r. i jednocześnie pracować na pół etatu. Co na to nowa ustawa? Nowe przepisy nie ograniczają prawa do dorabiania. Na razie nie będzie też obowiązywał limit dodatkowych zarobków.

Pani Klara pobiera wcześniejszą emeryturę. Czy będzie mogła nadal pracować? Tak, ale wcześniejszych emerytów obowiązują limity dodatkowych zarobków. Od 1 grudnia 2016 r. osoby, które są na wcześniejszej emeryturze i renciści mogą dorobić do 2838,60 zł brutto miesięcznie bez ryzyka zmniejszenia kwot pobieranych z ZUS. Kolejna zmiana stawki limitu będzie prawdopodobnie od 1 marca 2017 r.

Co z osobami, które są na świadczeniach przedemerytalnych

Nowe przepisy nie przewidują zmian w sposobie pobierania tych świadczeń, ale... ... ZUS będzie zawiadamiał osoby, które w dniu wejścia w życie nowej ustawy mają ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego (emerytury pomostowej, świadczenia kompensacyjnego) o tym, że zachowują do nich prawo jedynie do dnia osiąg- nięcia 60 lat (kobiety) i 65 lat ( mężczyźni). lPani Hanna pyta, jak będzie z jej świadczeniem przedemerytalnym, skoro ukończy 60. rok życia w marcu 2017 r. Skoro pani Hanna będzie miała 60  lat przed wejściem w życie ustawy, to prawo do tego świadczenia będzie jej przysługiwać do 1 października 2017 r.

Czy będzie obowiązywać ochrona przed zwolnieniem?

Obecnie kodeks pracy przewiduje 4-letni okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego. A jak będzie po 1.10.2017 r.?

Komentarz eksperta. To prawo zagrwarantowane w kodeksie pracy i nadal będzie przysługiwać pracownikom. A zatem, gdy powszechny wiek emerytalny wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to chronione przed zwolnieniem z pracy będą: – panie po ukończeniu 56 lat oraz – panowie po ukończeniu 61. roku życia. W jakiej sytuacji będą osoby, które już teraz korzystają z ochrony przedemerytalnej? Komentarz eksperta Gdy wejdzie w życie nowa ustawa, tacy pracownicy zachowają swoje prawa. Możliwe będą więc takie przypadki, że niektórych osób nie będzie można zwolnić też wówczas, gdy... skończą 60 czy 65 lat. Przykładowe sytuacje

Pan Andrzej będzie mógł na przejść na emeryturę w 2020 r., wtedy kończy 67 lat (dotyczą go jeszcze stare przepisy). Zatem już od tego roku jest chroniony przed zwolnieniem, bo skończył 63 lata. W 2017 r., po wejściu w życie przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego, p. Andrzej będzie miał 64 lata, więc nowe przepisy dawałyby mu ochronę przed zwolnieniem tylko do 2018 r., gdy będzie miał 65 lat. Ale tak nie będzie w jego sytuacji. Będzie objęty starymi zasadami ochrony.

Pani Lidia, ur. w marcu 1957 r., jest już w 4-letnim okresie ochronnym, a wydłużony wiek emerytalny osiągnie – wg starych przepisów – w 61 r. życia (w sierpniu 2018). Dla p. Lidii stare przepisy są więc korzystniejsze. Wg nowej ustawy, byłaby chroniona tylko do ukończenia 60. roku życia. Podst. prawna: ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (oczekuje na podpis Prezydenta).

Komornik ściągnie mniej od emeryta

Zadłużenie polskich emerytów stale rośnie i wynosi ponad... 2 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Średni dług emeryta, który zapożyczył się w bankach i firmach pożyczkowych to 10 tys. zł (ponad 5 razy więcej, niż średnia emerytura). Wiele zadłużonych osób ma też zajęte emerytury przez komornika. Od nowego roku zwiększa się kwota wolna od potrąceń, więc komornik mniej zabierze dłużnikom.

Od 2017 r. kwota wolna od egzekucji wzrasta do 75 procent, więc komornik zabierze maksymalnie 25 procent minimalnej renty i emerytury. A ponieważ minimalne emerytury wzrosną do 1000 zł brutto, więc zadłużonemu emerytowi też zostanie więcej pieniędzy na koncie. Z emerytury 1000 zł komornik będzie musiał zostawić 750 zł brutto.

Obecnie zaś wolne od egzekucji i potrąceń są kwoty odpowiadające 50 procent najniższej emerytury lub renty. Na przykładach wygląda to następująco: – jeśli dłużnikiem jest emeryt, to komornik nie ma prawa ruszyć z jego emerytury kwoty w wysokości 441,28 zł brutto (tj. 50% z 882,56 zł, bo tyle wynosi minimalna emerytura); – jeśli dłużnikiem jest rencista, to komornik musi mu pozostawić na koncie co najmniej 338,37 zł brutto, bo jest to kwota wolna od potraceń (50% z 676,75 zł najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpią też zmiany w opłatach komorniczych. Zniżki zyskają zwłaszcza te osoby, które dobrowolnie spłacą dług po wezwaniu komornika.

Co z prawem do wcześniejszej emerytury

Nowe przepisy nie pozbawią prawa do wcześniejszych emerytur m.in.: kolejarzy, nauczycieli, górników. Jednak te osoby muszą liczyć się z mniejszym świadczeniem, skoro chcą szybciej przejść na emeryturę. Zawsze jednak będą mogły dorobić do kwoty emerytury pobieranej z ZUS (rzecz jasna, w ramach limitów).

Swoje przywileje stracą rolnicy, gdyż przestanie obowiązywać przepis umożliwiający im przejście na emeryturę już w wieku 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni). Zyskają emeryturę z KRUS w ustawowym wieku, jak wszyscy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Moja mama, emerytka, wzięła pożyczkę. Nie przyznała mi się, chciała być samodzielna… – opowiada pani Teresa. – Dopiero po niewczasie pokazała mi umowę, której elementem było, między innymi... więcej