Kapitał początkowy. Skąd on się bierze?

Pani Małgosi zostało kilka miesięcy do emerytury. W informacji od ZUS o zgromadzonych składkach zaznaczono, że nie ma naliczonego kapitału początkowego.

– Co to jest? – zapytała. – Od 1.01.1999 r. składki emerytalne w ZUS są gromadzone na indywidualnych kontach. Wcześniej nie były ewidencjonowane. Dlatego dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., które przed 1.01.1999 r. podlegały ubezpieczeniom, ustala się kapitał początkowy. Wysokość emerytury zależy od stanu indywidualnego konta w ZUS, od wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz tzw. średniej dalszej długości życia.

Reklama

– Czy to ma znaczenie, że dopiero teraz złożę wniosek? – Nie. Kapitał początkowy i tak jest wyliczany na dzień 1.01.1999 r. Najpóźniej wniosek można złożyć razem z wnioskiem o emeryturę. – Czego potrzebuję?

– Oryginałów lub notarialnych odpisów dokumentów potwierdzających staż pracy i wysokość zarobków sprzed 1999 r. (patrz ramka). – A jeśli będzie mi brakowało jakichś dokumentów? – Były pracodawca ma obowiązek wystawić pani odpowiednie zaświadczenie. Informację o miejscu przechowywania dokumentacji pracowniczej z części zlikwidowanych zakładów pracy uzyska pani w jednostkach ZUS lub na stronie www.zus.pl oraz w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku.

Ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Złożenie wniosku

Druk ZUS Kp-1 złóż w swoim oddziale ZUS. Dołącz kwestionariusz dot. okre sów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6) oraz świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia albo inne dowody potwierdzające okre sy składkowe i nieskładkowe przed 1999 r. Druki otrzymasz w oddziale ZUS. Są też na stronie www.zus.pl.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Moja mama, emerytka, wzięła pożyczkę. Nie przyznała mi się, chciała być samodzielna… – opowiada pani Teresa. – Dopiero po niewczasie pokazała mi umowę, której elementem było, między innymi... więcej