Komu i kiedy przysługuje odprawa emerytalna?

Pobieram rentę rodzinną po mężu. Wkrótce przechodzę na emeryturę, ale nadal zamierzam pobierać rentę, która jest dla mnie korzystniejsza. Czy dostanę odprawę emerytalną? Jagoda M. z Mazowsza

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę (lub na rentę). Świadczenie wypłacane jest w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Aby otrzymać pieniądze, pracownik musi spełniać warunki uprawniające do otrzymania emerytury – ale wcale nie musi jej pobierać.

Reklama

Oznacza to, że otrzymywanie renty rodzinnej zamiast emerytury z ZUS (gdy jest to rozwiązanie korzystniejsze) nie przeszkadza w wypłaceniu odprawy emerytalnej.

Zatem odchodząc z pracy na emeryturę, nawet bez zamiaru jej pobierania, powinna Pani dostać od pracodawcy odprawę. Nie ma tu znaczenia sposób zakończenia umowy o pracę – czy było to wypowiedzenie, czy porozumienie stron.

Przy czym jeśli już raz otrzyma Pani odprawę, nie nabędzie do niej ponownie prawa (np. po ewentualnym powrocie do pracy).

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również