Mam niską emeryturę i nie stać mnie na płacenie abonamentu…

Mąż niedawno zmarł, zostałam z kotami, starym telewizorem, którego nie chcę oglądać, i z rentą, która nie przekracza 1800 zł. Mam 61 lat i pomoc sąsiadki. Powiedziała, że nie mogę prosić o niepłacenie abonamentu. To prawda? Stanisława W., Nowy Sącz

Proszę na poczcie wypełnić formularz i przedstawić tamże dokumenty uprawniające. O tym, że może Pani ubiegać się o zwolnienie, świadczy wiek i niewysoka emerytura. Zwolnienie z opłat za RTV przysługuje: inwalidom z orzeczoną niepełnosprawnością; na podstawie dowodu osobistego wszystkim, którzy ukończyli 75 lat; pobierającym świadczenie pielęgnacyjne socjalne lub rentę socjalną – z decyzją o przyznaniu pomocy; emerytom, którzy jak Pani, skończyli 60 lat, a wysokość ich świadczenia miesięcznie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Potrzebny jest dowód osobisty i odcinek emerytury lub decyzja o jej przyznaniu; niewidomym na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym (decyzja ZUS); inwalidom wojennym i wojskowym na podstawie książeczki inwalidy; kombatantom, będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi – z legitymacją osoby represjonowanej.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Zobacz również

  • Kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60, mężczyźni – 65 lat. To powrót do zasad sprzed 2013 roku. Wówczas Sejm zdecydował, że wiek emerytalny ma być systematycznie podwyższany –... więcej