Możliwość dodatkowej pracy na emeryturze

Właśnie osiągnęłam odpowiedni wiek, by przejść na emeryturę. Mój pracodawca zaproponował jednak, żebym została. Czy mogę jako emerytka dalej pracować? I czy w związku z tym, jak skończę już pracować, dostanę taką emeryturę, jaką wyliczono mi teraz? Emilia, 61 lat, Lublin.

Osoby, które przeszły na emeryturę w wieku ustawowym, mogą pracować na etacie, na umowę zlecenie czy o dzieło, bez żadnych limitów. Jeśli chcą dalej pracować u tego samego pracodawcy, aby otrzymać świadczenie, muszą rozwiązać stosunek pracy. Następnie trzeba złożyć do ZUS świadectwo pracy z informacją, od kiedy nie pracujemy. ZUS zacznie wypłacać emeryturę od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Potem można się ponownie zatrudnić.

Ograniczenia w zarobkowaniu mają ci emeryci, którzy nie ukończyli ustawowego wieku emerytalnego i przeszli na tzw. wcześniejszą emeryturę. Dzięki dodatkowej pracy można podwyższyć sobie emeryturę. Ale tylko pod warunkiem, że za pracującego emeryta odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne.

Reklama

Jeśli nowy wskaźnik wysokości świadczenia, czyli mówiąc prościej: nowe zarobki, są wyższe niż te wcześniej brane pod uwagę, to emerytura będzie wyższa. Przeliczeniu mogą ulegać wszystkie emerytury: wcześniejsze, częściowe i te zwykłe, pobierane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Bardzo ważne jest natomiast, że takie przeliczenie emerytury nigdy nie następuje z urzędu.

Zainteresowana osoba powinna złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS-u i zaznaczyć w nim wyraźnie, o jakie przeliczenie chodzi. Nie trzeba się obawiać, że po przeliczeniu emerytura będzie niższa od poprzedniej. Jeśli nawet nowa podstawa okaże się mniej korzystna, emerytura będzie wypłacana w dotychczasowym wymiarze.

Emeryci i renciści mają obowiązek powiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy. Niezależnie od tego, że zrobi to także płatnik składek, czyli pracodawca. Informację należy przesłać do oddziału ZUS na formularzu ZUS Rw-73. O wysokości zarobków emeryt lub rencista powiadamia ZUS co miesiąc lub raz do roku, wybierając sposób dogodniejszy dla siebie. Jeśli emeryt zatai dodatkowe zarobki, ZUS może dochodzić zwrotu.

Piotr Jurek z Kancelarii Adwokackiej w Krakowie

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Takie jest życie

Zobacz również

  • Od października 2017 r. kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego będzie dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Były... więcej