Nasze składki w OFE i w ZUS

Do 31 lipca 2014 r. musieliśmy zdecydować, czy chcemy, by nasze składki emerytalne trafiały do ZUS i do OFE (tak było wcześniej), czy tylko do ZUS. Konieczność tej decyzji wprowadziły nowe przepisy dotyczące emerytur z 2013 r. Wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące tych ostatnich zmian w systemie emerytalnym.

Reklama

Złożyłam deklarację, że nadal chcę pozostać w OFE. Jaki teraz będzie podział moich składek emerytalnych?

Składka emerytalna wynosi 19,52 proc. wynagrodzenia (brutto). W tym przypadku co miesiąc będzie ona dzielona w następujący sposób:

12,22 proc. pensji trafi na pani indywidualne konto w ZUS (I filar);

4,38 proc. pensji trafi na indywidualne subkonto w ZUS (II filar);

2,92 proc. pensji będzie przekazane do OFE (II filar).

Jak dzielone są składki, gdy ktoś zdecydował się na ZUS?

12,22 proc. pensji trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar emerytalny); 7,3 proc. pensji trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar).

Nie mogłam wybrać OFE, bo do emerytury pozostało mi mniej niż 10 lat. Czy moje dotychczasowe składki w OFE zostaną przeniesione do ZUS?

Tak, ale nie jednorazowo. Nowe przepisy wprowadziły tzw. suwak bezpieczeństwa. Polega on na stopniowym (comiesięcznym) przenoszeniu kapitału z OFE na indywidualne subkonto w ZUS, w okresie 10 lat przed przejściem na emeryturę. Tak więc w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego na koncie ubezpieczonego w OFE nie będzie żadnych pieniędzy. Wszystkie trafią do ZUS.

Wybrałam ZUS. Co stanie się z dotychczas zgromadzonymi przeze mnie pieniędzmi w OFE. Zostaną przekazane do ZUS?

Nie. Deklaracja nie ma mocy wstecznej. Jeśli ktoś zdecydował się na ZUS, to od 31 lipca część jego składki emerytalnej nie będzie odprowadzana do OFE. Pieniądze które do tej pory zgromadził na swoim koncie w OFE, nadal na nim pozostaną. OFE będzie nimi zarządzać i je inwestować. Według nowych przepisów na początku tego roku część naszych składek zgromadzonych w OFE została przeniesiona do ZUS.

Jak mogę sprawdzić, czy rzeczywiście trafiły one na moje subkonto w ZUS?

Rzeczywiście, 3 lutego 2014 r. do ZUS zostało przekazanych 51,5 proc. składek znajdujących się na rachunku każdego członka OFE. A dokładniej zostały umorzone obligacje państwowe kupione za te pieniądze.

Sumy odpowiadające wartości tych obligacji (dla poszczególnych członków OFE) mają być zaksięgowane na naszych subkontach w ZUS. Zakład ma na to czas do 31 marca 2015 r. Od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. ZUS ma przesłać pocztą informacje o tym, jaka kwota została przekazana przez OFE na konkretne subkonto w ZUS.

Co roku i z ZUS, i z OFE powinniśmy otrzymać informacje o wysokości naszych składek emerytalnych.

Jak działa ZUS, a jak OFE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja państwowa.

Pieniądze ze składek nie są inwestowane. Ich równowartość jest zapisywana na naszych kontach emerytalnych. Rzeczywiste pieniądze wpłacane do ZUS są wydawane na wypłatę bieżących emerytur.

Składki są co roku waloryzo wane według obowiązujących przepisów (w 2014 r. waloryzacja wynosiła 5,10 proc.).

Zarządzają nimi i reprezentują Powszechne Towarzystwo Emerytalne (są to spółki akcyjne tworzone przez banki i firmy ubezpieczeniowe).

Inwestują nasze składki w akcje (minimum 75 proc.) i w inne instrumenty finansowe. Nie mogą już kupować obligacji i papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa.

Nie wiadomo, jakie będą (i czy będą) w przyszłości wypracowane przez nich zyski. Zależy to od danego OFE oraz sytuacji na giełdzie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS. więcej