Nie przechodź na emeryturę w czerwcu

Reklama

Zamierzasz przejść na emeryturę wyliczaną według nowych zasad? Nie składaj wniosku o jej przyznanie w czerwcu, bo jeśli to zrobisz, otrzymasz świadczenie niższe o kilka-kilkanaście procent. Wyjaśniamy dlaczego emerytury wyliczane przez ZUS w czerwcu są tak niekorzystne.

Warto ominąć niekorzystne przepisy

Nasze składki odkładane na kontach emerytalnych podlegają waloryzacji (jej zasady wyjaśniamy w ramce). To właśnie z przepisów o waloryzacji wynika to, że świadczenia wyliczone w czerwcu są niższe niż te, których wysokość ustala ZUS we wszystkich pozostałych 11 miesiącach roku. Waloryzacja może być roczna oraz kwartalna (jest ona wyższa od rocznej).

Waloryzcja roczna jest przeprowadzana od dnia 1 czerwca każdego roku. Dotyczy ona tych składek, które są zapisane na naszym koncie na dzień 31 stycznia danego roku waloryzcji. Metoda rocznej waloryzacji nie uwzględnia jednak waloryzacji składek za ostatnie miesiące pracy przed przejściem na emeryturę, zewidencjonowanych po dniu 31 stycznia.

Dlatego też mechanizm rocznej waloryzacji uzupełniony został waloryzacją kwartalną, za ostatnie kwartały niestanowiące pełnego roku kalendarzowego. I właśnie zasady tej waloryzacji kwartalnej sprawiają, że przechodzenie w czerwcu na emeryturę się nie opłaca. Jest to bowiem jedyny miesiąc, kiedy nasze składki nie podlegają waloryzacji kwartalnej. Jeśli ustalanie emerytury następuje:

w I lub II kwartale (ale w okresie kwiecień-maj), np. 2015 roku, wówczas kwota składek poddana os- tatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2013 r. zwaloryzowana za 2013 r.) powinna być włączona w cykl waloryzacji kwartalnych poczynając od waloryzacji za I kwartał 2014 r.; w II kwartale, ale w czerwcu, np. 2015 r., wówczas kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2014 r. zwaloryzowana za 2014 r.) nie podlega żadnej waloryzacji kwartalnej; w III lub IV kwartale, np. 2015 r., wówczas kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2014 r. zwaloryzowana za 2014 r.) powinna być włączona w cykl waloryzacji kwartalnych poczynając od waloryzacji za I kwartał 2015 r.

Jak się okazuje ta waloryzacja kwartalna ma duży wpływ na wysokość emerytury. Na przykład wysokość świadczeń ustalonych w czerwcu 2014 r. była niższa od tych wyliczonych w kwietniu i maju o średnio 6-8 proc.

Jeszcze większe są różnice w przypadku emerytur wyliczanych w III kwartale. W 2014 r. średnio były one wyższe o ponad 13 proc. od emerytur ustalonych w czerwcu 2014 r.

Jak waloryzowane są nasze składki

Nasze składki zgromadzone na kontach emerytalnych, podobnie jak wypłacane renty i emerytury podlegają waloryzacji, czyli są podwyższane o określony procent. Są waloryzacje roczne oraz kwartalne.

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne są ogłaszane do 25 maja każdego roku przez ministra pracy.

To jak duża jest waloryzacja składek w danym roku (lub kwartale) zależy od dwóch czynników: inflacji oraz tzw. realnego przypisu składek. Ten drugi określany przepisami termin brzmi bardzo skomplikowanie – inaczej to suma składek wpłaconych na konta emerytalne pracowników.

Waloryzacje kwartalne nie są takie same – najwyższa jest ta, która jest przeprowadzana w I kwartale. Wówczas bowiem wzrost przypisu składek w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest znacznie wyższy niż w pozostałych kwartałach.

Konsultacja: prawnik Adrianna Łuczak

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Za dziewięć miesięcy znów stanie się dostępna dla obywateli wcześniejsza emerytura. Ale to jest tylko przywilej. I wcale nie trzeba z niego skorzystać. więcej