Od 1 marca nowe stawki świadczeń z ZUS-u

ZUS jak co roku zwaloryzował emerytury, renty i dodatki do tych świadczeń. Objaśniamy więc szczegóły podwyżek.

W tym roku waloryzacja jest procentowo-kwotowa. To oznacza, że przy obliczaniu podwyżek pomnożono dotychczasowe kwoty emerytur i rent brutto przez nowy wskaźnik waloryzacji – 100,68 %.

Reklama

Nowością w tym roku jest też to, że minimalna podwyżka nie jest mniejsza niż: 36 zł brutto dla emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych, świadczeń przedemerytalnych; 27 zł brutto – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 18 zł brutto dla emerytur częściowych.

Uwaga! Kwota podwyżek netto (na rękę) jest niższa o około 20 proc.

Jak na przykładach można pokazać sposób obliczania nowych stawek emerytur i rent?

Przykład 1. Pan Jan pobierał przed waloryzacją emeryturę 1251,45 zł brutto. Po pomnożeniu tej kwoty przez 100,68% otrzymano 1259,96 zł brutto, ale to dało podwyżkę tylko 8,51 zł, więc mniejszą niż gwarantowane 36 zł. Emeryturę p. Jana obliczono więc: 1251,45 zł + 36 zł, co równa się 1287,45 zł brutto.

Przykład 2. P. Krystyna miała 985,50 zł brutto renty z tyt. częściowej niezdolności do pracy. Pomnożenie tej kwoty przez wskaźnik waloryzacji dało 992,20 zł (podwyżka byłaby więc niższa niż 27 zł). Nową stawkę renty obliczono więc tak: 985,50 zł + 27 zł = 1012,50 zł brutto, i tyle teraz otrzymuje p. Krystyna.

Jakie dodatki do emerytur i rent wzrosły, i o ile?

Wzrosły wszystkie dodatki: pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i kombatancki. Ale pomnożono je tylko przez wskaźnik waloryzacji 100,68 %, nie ustalając minimalnej podwyżki. Zatem wzrosły niewiele, bo do 208,17 zł (było 206,76 zł).

Co zrobić, jeśli ZUS nieprawidłowo zwaloryzował emeryturę?

Jeśli emeryt lub rencista nie zgadza się z decyzją o podwyżce lub uważa, że zawiera ona błędy, może złożyć odwołanie. Należy je skierować do sądu pracy (nazwa sądu jest podana w pouczeniu decyzji), a złożyć w ZUS-ie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Rozmawiała: Marta Jaworska

Uwaga! Od 1 marca osoby na wcześniejszych emeryturach i renciści mogą dorobić około 2759 zł brutto miesięcznie, tj. 70 proc. przeciętnej pensji w IV kwartale 2014 r.

Wyższe zarobki spowodują zmniejszenie świadczenia. A zarobki powyżej ok. 5125 zł brutto (130 proc. przeciętnej pensji) spowodują zawieszenie wcześniejszej emerytury i renty.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Moja mama, emerytka, wzięła pożyczkę. Nie przyznała mi się, chciała być samodzielna… – opowiada pani Teresa. – Dopiero po niewczasie pokazała mi umowę, której elementem było, między innymi... więcej