Odchodzę na rentę, kadrowa twierdzi, że nie należy mi się odprawa!

Rok temu zmieniłam pracę, ale po 5 miesiącach miałam wypadek. Teraz idę w związku z tym na rentę. Kadrowa jednak sugeruje mi, że za krótko u nich pracowałam, żeby dostać jeszcze odprawę. Czy to prawda, bo bardzo potrzebuję tych pieniędzy na leczenie. Liczyłam, że wypłacone mi będą trzy pensje, bo tyle dostał mój mąż, gdy odchodził ze swojej pracy… Wanda K., Gliwice

Niepotrzebnie kadrowa Panią straszy, a jeszcze wykazuje się dziwną na jej stanowisku nieznajomością tak starych przepisów. Otóż każdy pracownik, który odchodzi na emeryturę lub na rentę z powodu niezdolności do pracy, ma prawo do odprawy.

Tak to normuje art. 921 kodeksu pracy. Czas zatrudnienia w danej firmie czy rodzaj umowy (o pracę, powołanie, mianowanie) nie ma tu żadnego znaczenia. Jest to obowiązek pracodawcy. Jeśli go nie wypełni, grozi mu grzywna (art. 282 kp).

Reklama

Odprawa emerytalno-rentowa ma wartość miesięcznego wynagrodzenia. Są jednak zawody (np. nauczyciele, urzędnicy państwowi) i firmy, w których te wypłaty są wyższe, bo tak przewidują układy zbiorowe, regulaminy wynagradzania lub indywidualne umowy o pracę. Pewnie w jednej z tych grup był Pani mąż i dlatego dostał większą odprawę niż ta obowiązkowa, kodeksowa.

Warto jednak wiedzieć, że tę odprawę można wziąć tylko raz w życiu. Jeżeli więc kiedyś podejmie Pani jakąś pracę i z niej potem przejdzie na emeryturę, to już drugi raz nikt tej odprawy nie wypłaci. Odprawa nie przysługuje, gdy pracownik odchodzi na rentę rodzinną lub świadczenie przedemerytalne.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jakie skutki dla pracowników ma ustawa obniżająca wiek emerytalny i od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy? Grażyna z Kołobrzegu więcej