Odprawa dla pracującego emeryta

W tym roku przechodzę na emeryturę. Już wiem, że firma będzie chciała zatrudnić mnie ponownie. Kiedy w takim razie wypłaci mi odprawę emerytalną – teraz czy po zakończeniu okresu tego drugiego zatrudnienia? Czy też mogę otrzymać odprawę dwa razy? - pyta Anna K. z Wrocławia.

Odprawa emerytalna Pani przysługuje, jak każdej osobie odchodzącej na emeryturę. Byłoby inaczej, gdyby ZUS przysłał Pani decyzję o przyznaniu emerytury, ale Pani nie przerwałaby zatrudnienia. Czyli trzeba przestać być pracownikiem, żeby dostać tę odprawę.

Reklama

Późniejsze ponowne zatrudnienie przez tę samą firmę – choćby nawet przerwa trwała tylko jeden dzień, a Pani dostała pracę na tych samych warunkach co poprzednio – nie ma żadnego wpływu na prawo do niej.

Ponieważ Pani odchodzi, pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną w dniu rozwiązania umowy. Nie ma tu znaczenia, czy odchodzi Pani na emeryturę wcześniejszą czy ustawową.

Odprawa emerytalna powinna zostać wypłacona przez pracodawcę bezzwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę i uzyskaniu przez Panią prawa do emerytury.

Jeśli jednak pracodawca ociąga się z uregulowaniem należności, można złożyć pisemny wniosek o przyznanie odprawy, do której załącza się zaświadczenie, iż jeszcze się jej nie uzyskało, a także decyzję ZUS o przyznaniu emerytury.

Według kodeksu pracy wypłata powinna być równa Pani miesięcznej pensji. Firmy mają jednak prawo w wewnętrznych przepisach płacowych (tzw. regulamin wynagradzania) wprowadzić wyższą odprawę. Być może takie wyższe stawki przyjęto w Pani zakładzie pracy.

To świadczenie przysługuje jednorazowo, czyli dostaje się je tylko raz w życiu. Jeżeli zatem przejdzie Pani na emeryturę i firma wypłaci odprawę emerytalną, to po zakończeniu tego następnego zatrudnienia już ponownej wypłaty nie będzie.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jakie skutki dla pracowników ma ustawa obniżająca wiek emerytalny i od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy? Grażyna z Kołobrzegu więcej