Okresy nieskładkowe zaliczane do emerytury

ZUS nie zaliczył mi do emerytury rocznego urlopu bezpłatnego. Czy nie powinien to być okres nieskładkowy? Jagoda Sz. z Warszawy

Przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy składkowe oraz nieskładkowe. Niektóre urlopy bezpłatne mogą być zaliczane do okresów nieskładkowych (i liczyć się do emerytury), inne nie. I tak urlopem bezpłatnym nieskładkowym zaliczanym do emerytury jest np. urlop wychowawczy wykorzystany przed 31 grudnia 1998 r. (po tej dacie uznawany jest za składkowy).

Okresem nieskładkowym jest także okres urlopu bezpłatnego dla matki pracującej udzielonego w celu opieki nad dzieckiem przed 1981 r., tj. przed wprowadzeniem urlopów wychowawczych, oraz urlop małżonka pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych.

Reklama

Zwykły urlop bezpłatny nie liczy się do emerytury (nie jest ani okresem składkowym, ani nieskładkowym). Z listu nie wynika, kiedy i z jakiego rodzaju urlopu Pani korzystała. Informacje na ten temat powinny znajdować się na świadectwie pracy. Proponuję skontaktować się z ZUS i wyjaśnić sytuację.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Jeśli martwisz się, że na emeryturze zamiast oddawać się pasjom i pomagać dorosłym już dzieciom, będziesz musiała dorabiać, nie czekaj, zacznij oszczędzać już dziś. Bezpiecznie, bez ryzyka i strat.... więcej