Ośrodki wsparcia dla starszych i chorych

W Polsce żyje ponad 7 mln osób powyżej 60. roku życia. Połowa z nich przyznaje, że nie starcza im pieniędzy. Potrzebują wsparcia, zwłaszcza o tej porze roku. Gdzie mogą go szukać?

Zdjęcie

Pomocy starszym udziela kilka instytucji /123/RF PICSEL
Pomocy starszym udziela kilka instytucji
/123/RF PICSEL

Pomocy osobom starszym i niesamodzielnym powinna udzielić zwłaszcza opieka społeczna. Te osoby mogą liczyć też na świadczenia z NFZ i organizacji charytatywnych.

Opieka społeczna przyznaje zasiłki, w tym na zakup opału i ciepłej odzieży, ale też może zapewnić wsparcie w codziennych pracach domowych.

Reklama

W ramach świadczeń z NFZ można zaś starać się o pomoc pielęgniarki, a w organizacjach charytatywnych – wolontariusza. Wyjaśniamy więc, co przysługuje seniorom.

Finansowe wsparcie gminy

Osoba starsza ma prawo do zasiłków pieniężnych, gdy jej dochody są niskie, jest samotna lub bliscy nie mogą pomóc. Te osoby mają pierwszeństwo w uzyskaniu materialnego wsparcia.

Zasiłki wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, które podlegają gminie.

Tam trzeba o nie wystąpić. Konieczne jest złożenie wniosku i zaświadczenia o wysokości renty lub emerytury z ostatniego miesiąca. Trzeba okazać dowód osobisty.

Jeśli osoba starsza nie jest w stanie sama przybyć do ośrodka, może poprosić o wizytę pracownika socjalnego. Taka osoba spisze protokół. Oto, jakie zasiłki są możliwe do uzyskania.

Zasiłek stały Może być przyznany osobie samotnej, której dochód nie przekracza 542 zł netto miesięcznie.

Kwota zasiłku jest ustalana indywidualnie. Są jednak widełki tego zasiłku. Nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie ani wyższy niż 529 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy Może być przyznany osobie przewlekle chorej, niepełnosprawnej, której dochód też nie przekracza 542 zł netto miesięcznie. Kwota tego zasiłku wynosi: maksymalnie 418 zł, a minimalnie – 20 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny Może go otrzymać osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo ukończyła 75 lat (i nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego z ZUS). Wysokość dochodu zaś nie jest ważna. Kwota zasiłku jest stała i wynosi 153 zł miesięcznie.

Refundacje z NFZ: opieka pielęgniarki, sprzęt

Osoba starsza i przewlekle chora może być objęta długoterminową opieką pielęgniarską.

Aby uzyskać taką specjalistyczną opiekę pielęgniarki środowiskowej, konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (musi ono określać stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy).

Pielęgniarka odwiedza pacjenta w jego domu co najmniej cztery razy w tygodniu, przynajmniej na półtorej godziny i przez okres do sześciu miesięcy.

Do jej zadań – w zależności od potrzeb – może należeć m.in.: wykonywanie opatrunków, zakładanie kroplówek i cewników. Pielęgniarka może również pomóc w uzyskaniu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

NFZ refunduje też m.in.: aparaty słuchowe, kule, balkoniki, lupy, pieluchomajtki. Czasem chorzy muszą z własnej kieszeni pokryć część kosztów (np. 30 proc. zakupu niektórych protez lub gorsetów).

Aby dostać refundację, niezbędny jest wniosek od lekarza, np. od laryngologa na aparat słuchowy.

Bezpłatne usługi opiekunki i wolontariuszy

Osoba starsza i niesamodzielna może wystąpić o przyznanie usług opiekuńczych z ośrodka pomocy społecznej. Opiekunka pomoże jej w codziennych czynnościach (mycie się, podawanie leków, gotowanie itd).

Usługi opiekunki z ośrodka przysługują bezpłatnie osobom starszym, schorowanym, samotnym, ale także gdy rodzina nie może im zapewnić pomocy.

Pomoc taka może być bezpłatna lub częściowo płatna (przykładowo 10 zł za godzinę). Zasady odpłatności i zwolnień z opłat ustalają rady gmin. Są też stowarzyszenia i fundacje, które pomagają samotnym seniorom. Organizują spotkania, wycieczki, warsztaty.

Wolontariusze pomagają też w załatwianiu różnych spraw (w urzędach, u lekarza), mogą także poczytać książkę, porozmawiać, pójść na koncert, do teatru itp.

Adresy i telefony takich organizacji w całej Polsce można znaleźć na stronie: www.bazy.ngo.pl Uniwersytety Trzeciego Wieku działają pod patronatem wyższych uczelni lub stowarzyszeń. Seniorzy mogą brać udział w różnych wykładach, wycieczkach itp.

Zasiłek celowy: komu, na co?

Zasiłek celowy z opieki społecznej może być przyznany zwłaszcza na pokrycie kosztów opału, dogrzania mieszkania, na zakup ciepłej odzieży, żywności, leków.

Zasiłek w pierwszej kolejności należy się osobom, których dochód nie przekracza 542 zł netto miesięcznie. Kwota zasiłku jest ustalana indywidualnie.

Specjalny zasiłek celowy

Uzyskanie tego zasiłku nie zależy od dochodu osoby potrzebującej! Można złożyć wniosek o przyznanie zasiłku, jeśli nie stać nas na zakup żywności, leków, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania. Trzeba dobrze uzasadnić, na co są potrzebne pieniądze.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Naj

Zobacz również