Renta rodzinna po byłym małżonku

Mam 54 lata. Mój były mąż zmarł – czy w takiej sytuacji mogę liczyć na przyznanie renty po nim? Monika z Wałbrzycha

Aby otrzymać rentę rodzinną po byłym mężu trzeba spełnić kilka warunków. Przysługuje ona rozwiedzionej kobiecie, jeśli w chwili śmierci byłego męża miała co najmniej 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowywała dzieci po zmarłym. Dodatkowym warunkiem było prawo do alimentów ze strony byłego męża, ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Ten ostatni warunek zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził on, że nie ma znaczenia, czy była żona otrzymywała alimenty na podstawie wyroku sądu, czy też dobrowolnej umowy – ważny jest sam fakt, że je dostawała. Tak więc art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej przestał obowiązywać.

Reklama

Jednak ZUS... nadal się do niego stosuje. To, że ZUS nie ma racji potwierdzają kolejne sądy. W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 16 grudnia 2015 r. (sygn. akt VIII U 439/15) stwierdzono, że przy ustalaniu prawa do renty nie mogą być dyskryminowani byli małżonkowie, którzy na drodze porozumienia ustalili realizację obowiązku alimentacyjnego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Od października 2017 r. kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego będzie dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Były... więcej