Renty i emerytury od prezesa ZUS

Z powodu choroby jestem w tragicznej sytuacji finansowej. ZUS odmówił mi przyznania emerytury, bo brakuje mi wymaganych przepisami udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych. Słyszałam, że w takiej sytuacji mogę wystąpić o emeryturę specjalną. Czy to prawda? Elżbieta z Kłodzka

Tak. Osoby ubezpieczone, któ re z powodu szczególnych okoliczności nie mogą pracować i są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o specjalne renty lub emerytury.

Decyzję o ich przyznaniu podejmuje prezes ZUS. Pieniądze na te świadczenia nie są wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko przez budżet państwa. Warto wystąpić do prezesa ZUS z wnioskiem o przyznanie specjalnej renty lub emerytury, bo decyzja w tej sprawie bardzo często jest pozytywna.

Reklama

W ubiegłym roku prezes ZUS przyznał ponad 9 tys. takich świadczeń. Osoba, która ubiega się o emeryturę lub rentę specjalną, musi spełniać kilka warunków:

nie ma niezbędnych środków utrzymania, wskutek szczególnych okoliczności nie spełnia warunków do uzyskania prawa do emerytury lub renty, z powodu swego wieku lub złego stanu zdrowia nie może pracować.

Jeśli prezes ZUS wyda decyzję odmowną, nie można się już od niej odwołać. Możliwe jest jedynie złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 1998 r., nr 162, poz. 1118).

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Jeśli martwisz się, że na emeryturze zamiast oddawać się pasjom i pomagać dorosłym już dzieciom, będziesz musiała dorabiać, nie czekaj, zacznij oszczędzać już dziś. Bezpiecznie, bez ryzyka i strat.... więcej