Sama zadbaj o swój kapitał początkowy

Jak i gdzie skompletujesz dokumenty.

Jeszcze około 2,5 miliona osób nie złożyło w ZUS wniosku o wyliczenie kapitału początkowego. Osoby, które do tej pory tego nie zrobiły, powinny się zmobilizować i zebrać dokumentację płacową z dawnych lat.

Wniosek o wyliczenie kapitału początkowego można złożyć w każdej chwili.

Także razem z wnioskiem o przyznanie emerytury. Ale lata mijają, firmy się zmieniają, bankrutują, zamykają lub przekształcają. Istnieje więc groźba, że dokumentacja potwierdzająca zarobki sprzed lat zawieruszy się i będzie nie do odnalezienia.

Reklama

A tych, którzy nie dostarczą dokumentów potrzebnych do wyliczenia kapitału początkowego ZUS potraktuje tak jakby przed 1999 r. nie pracowali. Wyliczy im więc niższą emeryturę.

Przypominamy: kapitał początkowy ZUS nalicza osobom, które były zatrudnione przed 1 stycznia 1999 r., czyli przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej.

Dopiero od tego dnia nasze składki na ubezpieczenie emerytalne są zapisywane na indywidualnych kontach w ZUS. Wyliczenie kapitału początkowego to próba oszacowania, ile na własną emeryturę odłożył każdy zatrudniony przed tym terminem.

Aby ZUS mógł wyliczyć nam kapitał początkowy, trzeba dostarczyć urzędnikom dokumenty potwierdzające czas zatrudnienia i wysokość zarobków przed 1999 rokiem.

Najlepiej zwrócić się do zakładu (zakładów) pracy, by wystawił ci stosowne zaświadczenie na druku Rp-7. Jeśli jednak zakład pracy nie istnieje, skompletowanie dokumentów może być trudne.

Trzeba zacząć od przeszukania domowego archiwum. Istotna jest dawna książeczka zdrowia z wpisanymi do niej kwotami zarobków, zaświadczenia o wysokości pensji, umowy o pracę, świadectwa pracy.

Ważne są wszystkie te dokumenty, na których pieczęcią zakładu pracy i podpisem uprawnionego pracownika potwierdzono zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia.

Kto nie odnajdzie dokumentów w domu, powinien się udać na mozolną wędrówkę po składnicach akt, w których mogą znajdować się dokumenty płacowe po nieistniejących zakładach pracy.

Na obszarze każdego województwa znajduje się archiwum gromadzące dokumentację zlikwidowanych zakładów państwowych. Wykaz tych archiwów znajduje się na stronie internetowej ZUS, a także w każdym jego oddziale.

ZUS opracował i udostępnił na swojej stronie bazę wspomagającą poszukiwanie dokumentów. Znajduje się w niej lista ponad 8 tys. zlikwidowanych (bądź przekształconych) zakładów pracy.

Zdjęcie

/Arch/123RF Picsel
/Arch/123RF Picsel

Baza zawiera nazwę firmy i miejsce przechowywania dokumentacji.

Dokumentację płacową likwidowanych przedsiębiorstw z całego kraju gromadzi też specjalnie w tym celu powołane Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej z siedzibą w Milanówku. Można i tam zwrócić się o informacje (www.apdop.gov.pl).

Dokumentację płacową zlikwidowanych zakładów mógł także przejąć następca prawny (np. spółka powstała po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa). Mogła też zostać sprzedana prywatnym firmom, które teraz pobierają opłaty za jej udostępnienie.

Osoby, które już dawno złożyły wniosek o wyliczenie kapitału początkowego powinny się zwrócić do ZUS o ponowne jego przeliczenie. Do 2011 roku ZUS wyliczał bowiem kapitał początkowy tylko osobom zatrudnionym przed graniczną datą 1 stycznia 1999 r. dłużej niż pół roku i operował półrocznymi okresami zatrudnienia.

Teraz ZUS wylicza kapitał początkowy za każdy przepracowany miesiąc, tydzień i dzień. Do obliczenia kapitału można wskazać dowolnych 10 lat całego życiorysu zawodowego sprzed reformy.

Wniosek o przeliczenie kapitału mogą złożyć zarówno osoby czynne zawodowo, jak i pobierające już emeryturę. Dla tych ostatnich może oznaczać to podwyżkę świadczenia.

Uwaga! ZUS wylicza i przelicza kapitał tylko na wniosek zainteresowanego!

Zdjęcie

/Arch. Bauer
/Arch. Bauer

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Od października 2017 r. kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego będzie dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Były... więcej