Subkonto ZUS jest dziedziczone

Czy moi bliscy odziedziczą pieniądze, które, zamiast do OFE, idą do ZUS? - pyta pani Ludmiła.

Może Pani być spokojna. Od 2,5 roku dodatkowe 5% składki członków otwartych funduszy emerytalnych trafia do ZUS na tak zwane subkonto.

Pieniądze tu gromadzone są tak samo traktowane i dziedziczone jak w OFE. Możemy wskazać konkretne osoby, które dostaną te środki po naszej śmierci, a jeśli tego nie zrobimy, to wejdą one w skład spadku.

Reklama

Subkonto nie jest zagrożone żadnym ryzykiem, jego zasoby nigdy się nie zmniejszą tak, jak bywa w OFE. Przeciwnie – wartość tych pieniędzy rośnie, bo są waloryzowane.

Konsultacja: Wiesława Konik specjalizująca się w prawie cywilnym i w prawie pracy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Zobacz również

  • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS. więcej