Szczególne warunki pracy i odpowiedni jej staż uprawniają do wcześniejszej emerytury

Ryszard S. przez 12 lat pracował w szczególnych warunkach w przemyśle drzewnym. To, czym się zajmował, jest ujęte w wykazie A, w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników za trudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Ryszard był zatrudniony na pełnym etacie tylko przez 7 lat, natomiast przez 5 kolejnych na pół etatu. Potem w przedsiębiorstwie nastąpiły zwolnienia pracowników, założył więc własny zakład stolarski i przez następne 6 lat trudnił się tym samym, co w poprzedniej firmie, tyle że w formie działalności gospodarczej.

Co się wlicza do stażu pracy

Ponieważ przez wszystkie te lata Ryszard pracował w szczególnych warunkach, sądził, że może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych usłyszał, że przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bierze się pod uwagę wiele czynników.

Reklama

– Po pierwsze, pracą szczególną może być tylko ta wykonywana w ramach stosunku pracy lub stosunku służby. Nie zalicza się więc okresów wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w ramach umowy zlecenia lub działalności gospodarczej – poinformował pracownik ZUS. Z dalszych jego wyjaśnień wynikało, że do stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze można zaliczyć tylko te okresy, w których praca była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

– Zatrudnienie na pół etatu, jak to było w pana przypadku, nie będzie więc wzięte pod uwagę – dodał.

Aby starać się o wcześniejszą emeryturę, osoby zatrudnione przy pracach wymienionych w wykazie A muszą m.in. udowodnić co najmniej piętnaście lat pracy w szczególnych warunkach.

– W pana przypadku ZUS będzie mógł zaliczyć jedynie siedmioletni okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Nie spełnia więc pan warunku uzyskania wcześniejszej emerytury – usłyszał Ryszard.

1. ZUS nie zalicza do wymiaru zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne.

2. Nie podlegają też wliczeniu okresy urlopu wychowawczego, bezpłatnego oraz służby wojskowej (bez względu na to, w jakim czasie miały miejsce).

Wiek emerytalny dla osób, które wykonywały prace z wykazu A, to 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Za dziewięć miesięcy znów stanie się dostępna dla obywateli wcześniejsza emerytura. Ale to jest tylko przywilej. I wcale nie trzeba z niego skorzystać. więcej