Waloryzacja rent i emerytur 2016. Dodatki specjalne

Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent będzie najniższa od 10 lat. Osoby pobierające niskie świadczenia mogą natomiast liczyć na wyjątkowe dopłaty z ZUS.

Reklama

Jednorazowy dodatek otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenia do 2 tys. zł brutto.

Uprawnieni

Otrzymać dodatek na takich samych zasadach będą mogły osoby pobierające renty wypadkowe oraz rodzinne, częściowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Jednorazowe dopłaty będą zwolnione z podatku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pieniądze trafią więc do portfeli świadczeniobiorców bez potrąceń. Dodatki nie będą również wykazane w przyszłorocznym zeznaniu podatkowym, ani nie będą mogły być zajęte przez komornika.

Komu ZUS nie dopłaci?

Osoby, których świadczenie przekracza kwotę 2000 zł brutto, nie otrzymają dodatku. Z kolei wartość jednorazowej dopłaty do emerytury czy renty będzie uzależniona od łącznej kwoty świadczeń, które pobiera uprawniony – czyli od podstawowego świadczenia zsumowanego z innymi dodatkami, jeśli z nich korzysta.

Ta sama zasada dotyczyć będzie emerytury i renty pobieranej jednocześnie przez daną osobę. Uprawnionym do renty rodzinnej będzie natomiast przysługiwał wyłącznie jeden dodatek, bez względu na liczbę osób, które z niej korzystają.

Ustalono również, że od 1 marca 2016 r. maksymalna łączna wartość renty socjalnej i renty rodzinnej nie będzie mogła przekroczyć 1765,12 zł.

Nieodczuwalna waloryzacja

Dodatki to przeciwdziałanie skutkom niskiej waloryzacji, która jest sumą dwóch wskaźników: inflacji i minimum 20 procent wzrostu wynagrodzeń, wyniesie w tym roku 0,24 proc.

Dla minimalnej emerytury (obecnie 880,45 zł miesięcznie) podwyżka wyniesie więc nieco ponad 2 zł, a dla emerytury bliskiej 2 tys. zł – mniej niż 5 zł.

Tegoroczna podwyżka emerytur i rent będzie najniższa od 10 lat, dlatego rząd zdecydował o wypłacie dodatków.

DOROTA CZERWIŃSKA

Szczegóły

● Jednorazowy dodatek wyniesie (kwoty brutto): – 400 zł dla świadczeń do 900 zł – 300 zł dla świadczeń od 900 do 1100 zł – 200 zł dla świadczeń od 1100 do 1500 zł – 50 zł dla świadczeń od 1500 zł do 2000 zł

● Kwoty brutto rent i emerytur od 1 marca 2016 roku: – 882,56 zł – minimalna emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 676,75 zł – renta przy częściowej niezdolności do pracy – 741,35 zł – renta socjalna – 1029,86 zł – minimalne świadczenie przedemerytalne

● Inne dodatki (kwoty minimalne brutto): – 392,20 zł – dla sierot – 208,67 zł – pielęgnacyjny – 208,67 zł – kombatancki – 313,01 zł – dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 208,67 zł – za tajne nauczanie – 31,30 zł – kompensacyjny

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tele Tydzień

Zobacz również

  • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS. więcej