Waloryzacja świadczeń oraz jednorazowy dodatek. Komu ZUS da podwyżkę

Waloryzacja procentowa oznacza, że przy obliczaniu podwyżek pomnożono dotychczasowe kwoty emerytur i rent brutto przez nowy wskaźnik waloryzacji – 100,24 % (w ramce poniżej podajemy przykład, jak oblicza się nowe świadczenie). To oznacza, że emerytury i renty po waloryzacji wzrosną o 0,24 %.

Reklama

Ale uwaga! Osoby z najniższymi świadczeniami dostaną jednorazowy zastrzyk gotówki: specjalny dodatek. Będzie on wypłacony z marcową emeryturą (rentą). ZUS przyznaje dodatek z urzędu, więc nie trzeba składać wniosku w tej sprawie. Stawki dodatku – w tabelce na stronie obok. Zapytaliśmy ekspertów, na co konkretnie mogą liczyć emeryci i renciści.  

Pani Anna z Suwałk otrzymuje na rękę 2065,08 zł emerytury. Jaką podwyżkę otrzyma z ZUS?

Emerytura brutto p. Anny (z decyzji ZUS) to 2500 zł. I tę kwotę ZUS przyjmie do waloryzacji. Zatem jej emerytura brutto wzrośnie do 2506 zł (2500 x 100,24%), a podwyżka 6 zł brutto to 4,85 zł na rękę. Różnica w kwotach wynika z potrącanej przez ZUS zaliczki na podatek oraz składki zdrowotnej. Pani Katarzyna z Elbląga jest od kilku miesięcy na emery-

Pani Katarzyna z Elbląga jest od kilku miesięcy na emeryturze częściowej. Ma na rękę 853,83 zł (a brutto jest to 1000 zł). Co z waloryzacją tej emerytury?

Waloryzacji podlegają również emerytury częściowe. ZUS pomnoży kwotę emerytury brutto przez wskaźnik waloryzacji, zatem przy kwocie brutto 1000 zł, po waloryzacji będzie to kwota 1002,40 zł (brutto).

Przypominamy: na emeryturę częściową mogą przechodzić osoby urodzone po 31.12.1948 r., czyli panie, które ukończyły 62 lata i mężczyźni, którzy mają 65 lat, lecz nie osiągnęli jeszcze podwyższonego ustawą wieku emerytalnego. Osoby starające się o wcześniejszą emeryturę muszą dodatkowo mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy (35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn).

P. Zofia jest na świadczeniu przedemerytalnym. Czy ono też będzie tak waloryzowane jak renty i emerytury?

Tak. Świadczenie przedemerytalne również zostało zwaloryzowane. Przed waloryzacją wynosiło 1027,39 zł brutto, a po waloryzacji – 1029,86 zł (jak wynika to z mnożenia: 1027,39 zł x 100,24%). Pani Marianna z Gliwic pobiera emeryturę 800 zł brutto oraz pół renty w wysokości 400 zł. Czy otrzyma dwa dodatki?

Nie. Osoby, które pobierają kilka świadczeń z ZUS (np. emeryturę i pół renty, albo rentę rodzinną i socjalną), mogą uzyskać tylko jeden jednorazowy dodatek. Zatem do marcowej wypłaty ZUS doliczy p. Mariannie 200 zł netto, bo taka kwota dodatku przysługuje osobom, które mają świadczenie w wysokości między 1100 zł a 1500 zł brutto. Łączne świadczenie pani Marianny mieści się w tym przedziale.

P. Ewa z Lublina ma z synem rentę rodzinną po mężu. Oboje otrzymują po 850 zł brutto. Czy oboje dostaną też dodatek?

Nie. Osoby, które mają przyznaną rentę rodzinną po zmarłym, np. wdowa i dziecko, otrzymają jeden dodatek jednorazowy. Będzie on podzielony na równe części między osoby uprawnione do tej renty, w tym wypadku na dwie części – między panią Ewę i jej syna.

P. Dagmara z Łodzi ma 2010 zł brutto renty rodzinnej po zmarłym mężu. Czy należy jej się jednorazowy dodatek?

Nie. Pani Dagmara nie otrzyma w marcu jednorazowego dodatku z ZUS, bo kwota jej świadczenia jest za wysoka (chociaż przekracza próg 2000 zł tylko o 10 zł). Pan Zygmunt z Białegostoku pobiera emeryturę z KRUS, a z ZUS rentę rodzinną po żonie. Kto wyda decyzję, czy należy mu się jednorazowy dodatek? Gdy osoba pobiera świadczenia z dwóch organów emerytalno-rentowych, decyzję o dodatku wyda i dodatek wypłaca ZUS.

Pan Krzysztof z Tarnowa uważa, że ZUS nieprawidłowo zwaloryzował mu emeryturę. Co może więc zrobić?

Jeśli emeryt lub rencista nie zgadza się z decyzją o podwyżce lub uważa, że zawiera ona błędy, może złożyć odwołanie. Należy je skierować do sądu pracy (nazwa sądu jest podana w decyzji), a złożyć w ZUS w ciągu miesiąca od dnia otrzymania tej decyzji.

P. Teresa z Ełku spodziewa się dodatku 400 zł, bo ma bardzo niską rentę.

Czy komornik może zająć ten dodatek na długi pani Teresy w banku? Nie. Z kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji komorniczych.

Pani Lucyna z Ciechanowa skończyła 75 lat. Pyta, jaki dostanie dodatek z ZUS z racji wieku.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS – należy się emerytom i rencistom, którzy skończyli 75 lat (przysługuje z urzędu, nie trzeba składać wniosku). Ten dodatek też podwyższono: od marca to 208,67 zł. Nie należy mylić tego dodatku z zasiłkiem pielęgnacyjnym, który wypłaca ośrodek pomocy społecznej (na kolejnych stronach znajdziecie informacje o różnych formach wsparcia z miejskich oraz gminnych ośrodków pomocy).

Opracowała: Marta Jaworska

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Słyszałam, że znowu mają być zmienione przepisy emerytalne. Czy to prawda, że obniżono ponownie wiek emerytalny? Podobno nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać? Jestem nauczycielką i martwię się,... więcej