Wcześniejsza emerytura: Ile można do niej dorobić

Środki z ZUS-u często nie starczają na utrzymanie... Wielu rencistów i emerytów musi dorabiać. Ale ci na wcześniejszej emeryturze muszą uważać, by nie zarobić za dużo, bo ZUS może im obciąć wypłacane środki.

Dochody emeryta: kiedy trzeba zgłosić je do ZUS

Każdy emeryt, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę i dorabia, musi zawiadomić ZUS o swoich zarobkach.

Reklama

Muszą być zgłoszone te dochody emeryta, które osiąga m.in. z tytułu:

– umowy o pracę, – umowy-zlecenia, – działalności gospodarczej. Wszystko dlatego, że osoby na wcześniejszej emeryturze mogą zarobić tylko określone kwoty! Jeśli dorobią więcej, ZUS zmniejszy lub nawet zawiesi im emeryturę.

Wyjątek! Jeżeli emeryt na wcześniejszej emeryturze podpisał umowę o dzieło z firmą, w której nie ma etatu, to nie musi tego zgłaszać do ZUS-u.

ZUS rozlicza przychody emeryta na podstawie zaświadczenia pracodawcy, u którego emeryt ma etat lub zlecenie. Jeśli emeryt prowadzi działalność gospodarczą, sam składa oświadczenie w ZUS-ie.

Za duże zarobki? ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę!

Co kwartał ZUS ogłasza nowe limity zarobków dla osób na wcześniejszej emeryturze. Od 1 czerwca mogą dorobić nie więcej niż 2726,80 zł brutto miesięcznie, tj. 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zarobki powyżej tej kwoty spowodują zmniejszenie emerytury.

Wcześniejsza emerytura zostanie całkowicie zawieszona, jeśli emeryt zarobi powyżej 5063,90 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnej pensji). Uwaga! Kwoty tych limitów będą obowiązywać do końca sierpnia.

Kto może zarabiać bez żadnych ograniczeń? Takie prawo mają emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. Mogą dorobić, ile zechcą i nie muszą zgłaszać swoich zarobków ZUS-owi. Przypominamy, że obecnie wiek emerytalny jest uzależniony od naszej daty urodzenia. Swój wiek emerytalny można sprawdzić na: www. mojaemerytura.zus.pl

Praca na świadczeniu przedemerytalnym: ile mogą dorobić osoby, które je pobierają

Do świadczenia przedemerytalnego też można dorobić. Ale ci, którzy otrzymują to świadczenie z ZUS i równocześnie pracują, obowiązują inne limity zarobków niż osoby na wcześniejszej emeryturze.

Otóż osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może dorobić maksymalnie 912,60 zł brutto miesięcznie (tj. 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2013 r.).

Zarobki powyżej tej kwoty spowodują zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego.

ZUS zawiesi wypłatę świadczenia przedemerytalnego w przypadku dochodu powyżej 2555,10 zł brutto (tj. 70 proc. przeciętnej pensji z 2013 r.).

Ważne dla rencistów

Osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy też mogą dorobić. Jednak także w ich przypadku zarobki muszą mieścić się w ogłoszonych przez ZUS widełkach. Limity zarobków dla rencistów są takie same jak dla osób na wcześniejszych emeryturach.

Jeżeli rencista zarobi ponad 2726,80 zł, renta zostanie zmniejszona, a jeśli powyżej 5063,90 zł – zawieszona.

Ale uwaga! Nie należy się obawiać, że zawieszenie renty jest bezterminowe. Gdy rencista zarobi w danym miesiącu mniej niż 2726,80 zł brutto, odzyska rentę w dotychczasowej wysokości – po rozliczeniu jej przez ZUS.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Naj
Więcej na temat:

Zobacz również