Wyrównanie świadczeń z ZUS

Kto skorzysta na zmianach w wypłacaniu emerytur? Czy będą to wyłącznie podwyżki, czy niektórzy stracą część swoich świadczeń? Maria Wąsik z Brzegów

Od 1 maja 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące emerytur i rent wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany te stwarzają korzystną sytuację dla tych, którzy w związku z ich wprowadzeniem mają możliwość przeliczenia swoich emerytur i otrzymania wyższego świadczenia.

Reklama

Na przepisach skorzystać mogą zarówno ci, którzy mają już ustalone prawo do emerytury, jak i przyszli emeryci (oni zyskają najwięcej) oraz osoby, które pobierały dotąd tzw. wcześniejszą emeryturę.

O przeliczenie świadczenia na nowych zasadach mogą ubiegać się urodzeni przed 1.01.1949 r., pobierający wcześniejszą emeryturę, ale mimo to pracujący. Dotyczy to także tych, którzy przyszłi na świat między 31.12.1948 r., a 1.01.1969 r. i złożyli wniosek o przyznanie emerytury po 31.12.2008 r., jednocześnie kontynuując opłacanie składek ZUS.

Uwaga! Z wnioskiem takim można wystąpić tylko raz w życiu i podstawa obliczenia nowego świadczenia zostanie pomniejszona o pobrane już kwoty. Jeżeli uprawniony złoży do ZUS wniosek w sprawie tej korekty, zakład sprawdzi, czy wysokość nowej emerytury będzie wyższa od obecnej. Jeśli tak, wnioskodawca otrzyma wypłatę w wyższej kwocie.

Ale jeśli okaże się, że świadczenie będzie niższe, wówczas emeryt będzie otrzymywał emeryturę w dotychczasowej wysokości. Osoby, które przed styczniem 1999 r. uzyskiwały wysokie dochody i płaciły składki emerytalne przekraczające 250 procent przeciętnego wynagrodzenia – będąc aktywnymi zawodowo mimo przejścia na emeryturę – także mogą wnieść o przeliczenie emerytury według nowej kwoty bazowej.

Bardzo ważna zmiana dla kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem polega na tym, że matki, które przed 1999 r. przebywały na urlopie wychowawczym, będą miały teraz uwzględniony ten czas jako okres składkowy. Wcześniej urlop wychowawczy nie był kalkulowany w ten sposób.

Stanowi to istotną różnicę w możliwości obliczania kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury. Przeliczenie dotyczyć będzie również okresu, w którym kobieta nie pracowała w związku z opieką nad dzieckiem do 4. roku życia. Okres podlegający kalkulacji to 3 lata na każde dziecko, łącznie do 6 lat.

Jednak nowe, korzystniejsze opcje uwzględnienia okresów opieki nad potomstwem zostały ograniczone wyłącznie do osób mających ustalony kapitał początkowy lub prawo do emerytury liczonej na nowych zasadach. Nie przyznano natomiast takiego prawa osobom pobierającym świadczenia na podstawie starych zasad.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Kurier TV

Zobacz również

  • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS. więcej