Zmiany w obliczaniu emerytur w ZUS-ie

By z nich skorzystać, trzeba złożyć wniosek.

Od 1 maja 2015 obowiązują nowe zasady obliczania kapitału początkowego. Na zmianach zyskają kobiety, które miały urlopy wychowawcze, osoby, które przed laty studiowały i ci, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego pracowali lub nadal pracują.

Wcześniej paniom, które miały urlopy wychowawcze przed  1 stycznia 1999 r., przy wyliczaniu kapitału początkowego zaliczano ten czas jako okres nieskładkowy.

Reklama

Według nowych przepisów – jako składkowy. Do kapitału początkowego będzie zaliczony okres do 3 lat za każde dziecko (łącznie nie więcej niż 6 lat).

Okres składkowy zwiększy się o 3 lata, jeśli z tytułu opieki nad dzieckiem przysługiwał też zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe emerytury mogą mieć niektóre osoby, które studiowały przed 1 stycznia 1999 r. Przed zmianą przepisów można było zaliczyć czas studiów jako okres nieskładkowy, ale tylko wtedy, gdy udowodniło się 15 lat składkowych przed styczniem 1999 r.

Ta zasada dyskryminowała osoby, które nie miały długiego stażu zawodowego przed reformą emerytalną. Teraz jedynym warunkiem jest udowodnienie przed przejściem na emeryturę 15 lat składkowych ľ– mogą to być lata z całego okresu pracy zawodowej.

Osoby pracujące w wieku emerytalnym mogą wybrać korzystniejszy wskaźnik dalszego trwania życia.

Z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego lub składania wniosku o emeryturę. Dotyczy to obliczanych na nowych zasadach emerytur z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Nie dotyczy emerytur częściowych, pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Kapitał początkowy

To część emerytury, która ma uwzględnić nasze skład ki odprowadzone do ZUS-u przed wprowadzeniem refo rmy emerytalnej (1 I 1999 r.).

Dotyczy to osób urodzonych po 31 XII 1948 r., które przed 1 stycznia 1999 r. podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub studiowały. Kapitał początkowy można wyliczyć w dowolnym momencie, niekoniecznie tuż przed przejściem na emeryturę.

Mamy też prawo ponownie go przeliczyć, aby skorzystać z nowych przepisów. ZUS wylicza i przelicza kapitał tylko na wniosek zainteresowanego. Ma na to 60 dni od chwili złożenia wniosku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Wojciech Szeląg – specjalista od ekonomii i dziennikarz Polsat News – w przystępny sposób wyjaśnia, co zmieni się od 2017 roku w naszych emeryturach. I dlaczego na tym stracimy. więcej