Zmiany w wypłatach z ZUS w 2017 roku

Każdy emeryt, który nie zgadza się z decyzją ZUS, ma prawo iść do sądu. Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych są rozpatrywane bez opłat sądowych.

Najniższe świadczenia wypłacane obecnie przez ZUS wynoszą:

882,56 zł brutto (759,13 zł netto) to najniższa emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza;

Reklama

676,75 zł brutto (592,84 zł netto) to najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

812,10 zł brutto (703,01 zł netto) to najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową;

1059,07 zł brutto (901,75 zł netto) to najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy po wypadku w pracy i z powodu choroby zawodowej;

741,35 zł brutto (644,63 zł netto) renta socjalna.

Ale uwaga! ZUS nie wypłaca świadczeń tak po prostu, nawet tych minimalnych. Trzeba spełnić określone warunki.

Kiedy ZUS wypłaci minimalną emeryturę

Po pierwsze: trzeba mieć osiągnięty wiek emerytalny, który zależy od daty urodzenia.

●W roku 2016, na emeryturę przechodzą kobiety urodzone między kwietniem a grudniem 1955 r. oraz mężczyźni urodzeni między kwietniem a grudniem 1950 r.;

●w 2017 r. będą szły na emeryturę panie urodzone między styczniem a wrześniem 1956 roku oraz panowie urodzeni między styczniem a wrześniem 1951 r. Po drugie: trzeba też udowodnić wystarczający staż.

Na przykład dla osób, które od 1 stycznia 2016 r. przechodziły na emeryturę, wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynosi 22 lata dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Takie osoby mają gwarancję, że ZUS wypłaci im minimalną emeryturę.

Przykład. Pani Natalia w listopadzie 2016 r. przechodzi na emeryturę. Przez większość swojej kariery zawodowej (24 lata) pracowała na 1/2 etatu jako sprzedawca. Przez pozostały czas zajmowała się prowadzeniem domu. Ze względu na jej niskie składki, ZUS wyliczył emeryturę w wysokości 542,70 zł brutto. Jednak wypłacać będzie pani Natalii 882,56 zł brutto, bo ze względu na jej staż pracy (ponad 22 lata) przysługuje jej podwyższenie świadczenia do kwoty emerytury minimalnej.

Minimalne świadczenie przedemerytalne

Jego wysokość jest identyczna dla wszystkich osób, które je pobierają. Obecnie wynosi ono 1029,86 zł brutto (czyli 878,17 zł na rękę).

Waloryzacja obowiązkowa

Kwoty emerytur i rent są waloryzowane co roku, zawsze w marcu. To obowiązek państwa wynikający z art. 88 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku waloryzacja wyniosła 0,24%.

Przykład. Pani Dominika pobierała emeryturę 1954,30 zł brutto. Po waloryzacji w marcu 2016 r. jej świadczenie wzrosło do kwoty 1958,99 zł brutto. Nowa kwota emerytury wynika z pomnożenia wskaźnika waloryzacji (100,24%) przez kwotę starego świadczenia.

Komu ZUS MUSI dać dodatek do emerytury i renty

Dodatek pielęgnacyjny. Otrzymują go osoby po ukończeniu 75 roku życia. W tym wieku nie trzeba w tej sprawie składać wniosku do ZUS (dodatek automatycznie będzie wypłacany z emeryturą). Ale uwaga! Osoby młodsze też mogą go uzyskać, jeśli złożą wniosek w ZUS i uzyskają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielniej egzystencji. Takie orzeczenie wydaje lekarz orzecznik ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny obecnie to 208,67 zł. A jeśli ubezpieczony jest inwalidą wojennym, to kwota jest wyższa – wynosi 313,01 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej. Przysługuje sierotom, które mają prawo do renty rodzinnej. Wynosi 392,20 zł. W przypadku rodzeństwa taka kwota jest wypłacana każdemu z nich.

Dodatek kombatancki ZUS wypłaca go osobom, które pobierają emeryturę lub rentę m.in. za udział w wojnach i działaniach zbrojnych. Wysokość dodatku to 208,67 zł. Za tajne nauczanie Przyznawany jest nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie albo przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Wynosi 208,67 zł.

STAN AKTUALNY i stawki obowiązujące do marca 2017 r.

Zanim napiszemy o tym, o ile mogą wzrosnąć w przyszłym roku emerytury i renty, przypomnijmy, jakie kwoty oraz na jakiej podstawie wypłacane są teraz.

Świadczenia z ZUS:

Będąc już na emeryturze, też możesz podwyższyć swoje świadczenie.

1 Udokumentuj w całości swoje zatrudnienie i staż. Liczy się każdy dokument potwierdzający pracę, zwłaszcza sprzed 1999 roku (np. legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia od pracodawców, karty wynagrodzeń). Podwyższą twój kapitał początkowy.

2 Przelicz świadczenie, jeśli nadal pracujesz i pracodawca odprowadza składki od twoich zarobków. Złóż wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury. Nie musisz dostarczać zaświadczenia od pracodawcy.

3 Udokumentuj studia na uczelni przypadające przed 1999 rokiem. Teraz ZUS może uwzględnić te studia w kapitale początkowym (jako lata nieskładkowe) w wymiarze do 1/3 wszystkich okresów składkowych – także tych po 1998 r.

4 Jeśli w czasie swojej kariery zawodowej byłaś na urlopach wychowawczych, to też zgłoś to do ZUS, bo są teraz korzystniejsze zasady przeliczania tych okresów.

Warunki dla rencistów

Osoba, która stara się o ren tę z tytułu niezdolności do pracy, musi spełnić inne warunki niż przyszły emeryt. Obecnie wyglądają one następująco.

Po pierwsze: trzeba uzys kać orzeczenie o niezdolności do pracy od lekarza orzecznika ZUS. Po drugie: niezdolność do pracy musi wystąpić w okresie ubezpieczenia (składkowym lub nieskładkowym) lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od jego ustania.

Ale uwaga! Ten warunek nie dotyczy osób całkowicie niezdolnych do pracy, które mają długi staż, czyli 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również