ZUS może płacić ci więcej. Czytelnicy opowiadają swoje historie – specjaliści radzą

Korzystne zmiany przepisów emerytalnych dotyczą i prawa do świadczeń, i ich wysokości. Szanse na wyższe wypłaty możemy zyskać nie tylko dzięki nowemu kapitałowi początkowemu. Oto najczęstsze sytuacje ważne dla przyszłych i obecnych emerytów.

W nowym systemie emerytalnym nasza emerytura zależy od kwoty składek, jakie zgromadzimy na swoim koncie emerytalnym i kapitału początkowego. Ale w naszym życiu zawodowym nie zawsze jesteśmy aktywni, zdarza się, że zachorujemy, że pobieramy rentę czy zasiłek chorobowy. Dlatego ZUS zalicza nam do stażu ubezpieczeniowego zarówno okresy składkowe jak i nieskładkowe.

Reklama

Okresy składkowe: to okresy opłacania składek emerytalno-rentowych, głównie praca etatowa, zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej. Również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest składkowy, bo w tym czasie są odprowadzane składki za te osoby.

Od maja 2015 r. urlop wychowawczy i ukończone studia liczą się do kapitału początkowego też jako okresy składkowe. Okresy nieskładkowe: to okresy, kiedy składki nie były odprowadzane, ale które i tak liczą się do stażu przy ustalaniu prawa do emerytury (np. okres pobierania świadczeń chorobowych).

Pytania dotyczące możliwości podwyższenia emerytury czytelnicy zadali naszym ekspertom z ZUS. Oto ich rady.

Dla absolwentów studiów

Pani Anna ukończyła 5-letnie studia w 1995 r. Po studiach, do końca 1998 r. była zatrudniona tylko 3 lata (czyli miała 3 lata składkowe). P. Anna pyta, jak teraz zostanie przeliczony okres jej studiów według nowych przepisów. Całe studia Pani Anny – 5 lat – będzie można wliczyć do jej kapitału początkowego! Warunkiem jest tylko to, aby do czasu złożenia wniosku o emeryturę p. Anna wypracowała co najmniej 15 lat składkowych.

Podstawa prawna: art. 185a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dla mam (i ojców)

Pani Katarzyna od 1991 r. przez rok korzystała z urlopu wychowawczego, którego udzielił jej zakład pracy, gdy urodziła syna. Czy p. Katarzyna może teraz wystąpić do ZUS o przeliczenie kapitału początkowego? Tak, bo pani Katarzyna była na wychowawczym przed 1999 rokiem, a takich właśnie osób – które przed tym okresem opiekowały się dzieckiem – dotyczą zmiany w przepisach.

Te okresy liczą się od teraz do kapitału początkowego jako składkowe, czyli tak jak zatrudnienie. To oznacza więc dla p. Katarzyny (i osób w podobnej sytuacji) nie tylko wyższy kapitał początkowy, ale w efekcie wyższą emeryturę.

Podstawa prawna: art. 174 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Dla mających wiek emerytalny

P. Jadwiga ukończyła wiek emerytalny w zeszłym roku, ale planuje pracować jeszcze do sierpnia 2016 r. Dotąd nie składała wniosku o emeryturę. Chce to zrobić za rok. To może się jej opłacać? Tak! Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo na jej konto emerytalne wpłynie więcej składek, a po drugie – najnowsze zmiany w przepisach są korzystne również dla osób, które odłożą w czasie złożenie wniosku o emeryturę, i zrobią to na przykład za rok.

ZUS wyliczy takim osobom (w tym pani Jadwidze) emeryturę z uwzględnieniem wskaźnika średniego dalszego trwania życia w dwóch wariantach. Pierwszy wariant: z uwzględnieniem wskaźnika dalszego trwania życia obowiązującego w dniu osiągnięcia przez panią Jadwigę ustawowego wieku emerytalnego (czyli w 2014 r.) .

Drugi wariant: z uwzględnieniem wskaźnika dalszego trwania życia obowiązującego w dniu złożenia wniosku o emeryturę (czyli w 2016 r.). Wskaźnik dalszego trwania życia ustala co roku GUS, i z każdym rokiem ten wskaźnik jest wyższy, ponieważ Polacy żyją dłużej! ZUS musi wypłacić emeryturę w tym wariancie, który będzie korzystniejszy dla emeryta.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Dla wcześniejszych emerytów

Pan Stefan urodził się w 1948 r. i od 2011 r. jest na wcześniejszej emeryturze (według starych zasad). Pan Stefan dorabiał do emerytury. Czy może teraz złożyć wniosek o wyliczenie emerytury na nowych zasadach?

Tak, teraz jest taka możliwość, by złożyć wniosek w tej sprawie do ZUS. Zmiana, o którą pytał p. Stefan dotyczy bowiem osób, które urodziły się przed 1949 r. i pobierają wcześniejszą emeryturę. Osoby w takiej sytuacji jak pan Stefan, które po przyznaniu wcześniejszej emerytury pracowały i miały odprowadzane składki emerytalno-rentowe, mogą wystąpić z wnioskiem o emeryturę z nowego systemu – czyli taką, jaką mają osoby ur. w 1949 r. i później.

Ale uwaga! Kwoty pobranych wcześniejszych emerytur (przez p. Stefana i osoby w podobnej sytuacji) pomniejszą kapitał emerytalny, z którego będzie wyliczone nowe świadczenie. Z dniem przyznania emerytury z nowego systemu ustaje prawo do emerytury wcześniejszej. Podst. prawna: art. 55a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Dla pracujących emerytów

Pani Renata ma 66 lat. Jest ordynatorem dużego oddziału w szpitalu. Ukończyła wiek emerytalny, otrzymuje emeryturę od 2008 r. i nadal pracuje. Ze względu na swoje odpowiedzialne stanowisko dostaje wysokie wynagrodzenie.

Jeśli Pani Renata złoży wniosek, to czy ZUS przeliczy jej emeryturę na nowo? Tak, ZUS to zrobi na wniosek pani Renaty. Sprawdzi jednak, czy wskaźnik podstawy wymiaru emerytury jest obecnie wystarczająco wysoki, tzn. przekracza 250 proc. (odpowiednie podstawy wyliczeń zapisane są w ustawie emerytalnej). Wniosek o takie przeliczenie pani Renata może złożyć tylko raz – ta zasada dotyczy wszystkich dobrze zarabiających emerytów.

Podstawa prawna: art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Dla planujących pracę na zlecenie

Pani Zuzanna od roku pobiera wcześniejszą emeryturę. Ma dużo wolnego czasu, jest w dobrej kondycji. Zastanawia się więc, czy nie podjąć pracy na zlecenie.

Czy to zwiększy także jej emeryturę? Tak, umowa zlecenia zwiększa emeryturę! Od tej umowy są bowiem odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składki emerytalno-rentowe (tak jak m.in. od etatu). Pani Zuzanna będzie więc miała i dodatkowy dochód, i wyższą emeryturę. Ale uwaga! Wcześniejsi emeryci dorabiający na etatach i innych oskładkowanych umowach powinni pamiętać, że zarobki powyżej kwoty 2838,50 zł brutto miesięcznie spowodują obniżenie emerytury, a powyżej 5271,40 zł brutto spowodują jej zawieszenie.

Te progi dochodu obowiązują od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku. Emeryci na normalnych emeryturach mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i bez obawy, że ZUS obetnie im emeryturę z powodu zbyt wysokich dochodów.

Nasi eksperci od emerytur: Małgorzata Korba Rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Lublinie, Maciej Raszewski Główny specjalista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Panie urodzone w 1966 r. i później mogą sprawdzić swój wiek emerytalny na stronie: www.mojaemerytura.zus.pl „Kalkulator podwyższonego wieku przejścia na emeryturę”

W imieniu czytelników rozmawiała: Marta Jaworska

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również