Mieszkanie

 • Kontroluj wydatki swojej spółdzielni. Mamy zagwarantowany dostęp do informacji

  Niestety, jeśli czynsze i opłaty w spółdzielniach mieszkaniowych się zmieniają, to na wyższe. Rosną koszty wody, ogrzewania a nierzadko także pensje prezesów spółdzielni. te ostatnie wynoszą nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Mamy prawo – jako członkowie spółdzielni – je znać. Możemy też przeglądać i kopiować umowy, jakie spółdzielnia zawiera z ekipami remontowymi czy firmami Czytaj więcej

 • Dla kogo mieszkanie socjalne

  Prawo do zamieszkania w lokalu socjalnym mają: kobiety w ciąży; dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności; osoby ubezwłasnowolnione; obłożnie chorzy; emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej (m.in. o niskich dochodach); osoby mające status bezrobotnych. Lokale tego typu należą do gmin W przypadku dzieci, osób niepełnosp Czytaj więcej

 • Dla kogo dodatek mieszkaniowy?

  Kiedy nie masz z czego płacić czynszu, gmina może ci przyznać dodatek. Ale trzeba spełnić pewne warunki... Czytaj więcej

 • 3 kroki do...usunięcia niechluja z bloku

  1 U sąsiada zalęgły się prusaki, ale nie chce nic z tym zrobić? Jeśli to mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, można pozbawić go członkostwa, a wtedy będzie musiał opuścić lokal. 2 Jeśli mieszkanie jest własnościowe, spółdzielnia może np. nakazać sprzedaż lokalu na podstawie postanowienia sądu. 3 Gdy uciążliwy sąsiad zajmuje mieszkanie komunalne, gmina oraz każdy lokator tego budynku mogą wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję. Czytaj więcej

 • Program MdM jest coraz popularniejszy

  Zmiany w przepisach o państwowym programie dopłat do kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie dla młodych” (MdM) sprawiły, że ostatnio zdecydowała się na niego rekordowo duża liczba osób. Z MdM można już bowiem korzystać przy kupnie używanych mieszkań, do tego m.in. podniesiona została wysokość dopłat dla rodzin, w których jest co najmniej troje dzieci. W ramach tegorocznego limitu do października złożono ponad 17 tys. wniosków na kwotę ok. 400 mln zł. Nie ma jednak obawy, że w tym roku pieniędzy Czytaj więcej

 • Zrób kontrolę instalacji przed zimą

  Zimą rzadziej będziemy otwierać okna. Dlatego ważne jest, aby w mieszkaniu była sprawna instalacja gazowa i prawidłowa wentylacja.  Obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków jest ich kontrola. Przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych muszą mieć miejsce raz w roku. PAMIĘTAJ! Po każdym przeglądzie w budynku musi być sporządzony protokół. Masz prawo się z nim zapoznać w biurze swojej spółdzielni lub u administratora budynku. Czytaj więcej

 • Wyższy wkład własny przy kredycie mieszkaniowym

  Wyższy wkład własny przy kredycie mieszkaniowym

  Od stycznia 2016 r. osoby, które będą chciały zaciągnąć kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, muszą liczyć się z tym, że bank zażąda wyższego wkładu własnego. Teraz trzeba dysponować sumą odpowiadającą 10 proc. wartości mieszkania. Od nowego roku obowiązkowy wkład własny będzie wynosił 15 proc. Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która wprowadza tę zasadę, przewiduje od niej pewne wyjątki. Banki nadal będą mogły pożyczać pieniądze Czytaj więcej

 • Zlicytują mieszkanie za długi

  8 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że spółdzielnia mieszkaniowa może żądać zlicytowania za długi mieszkania, jeśli jego właściciel (mający spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu) zalega z opłatami eksploatacyjnymi. Dotyczy to długotrwałych zaległości w opłatach. Przepis ten dopuszcza również wystąpienie o zlicytowanie nieruchomości, której właściciel rażąco lub uporczywie wykracza przeciwko porządkowi domowemu. Czytaj więcej

 • Jakie prawa ma najemca lokalu?

  Jakie prawa ma najemca lokalu?

  Ostatnio znalazłam pracę. W związku z tym postanowiłam wyprowadzić się od rodziców i zacząć żyć na własny rachunek. Ponieważ nie mam mieszkania, będę musiała coś wynająć. Słyszałam różne historie o nieuczciwych właścicielach. Jak się przed nimi zabezpieczyć? Na co zwracać uwagę przy wynajmie? Julia z Gliwic Czytaj więcej

 • Kto decyduje o wysokości funduszu remontowego?

  Zarząd wspólnoty chce podnieść i tak już wysokie opłaty na fundusz remontowy. Czy muszę się na to zgodzić? Co będzie, jeśli nie będę płacić? Marta C. z Katowic Czytaj więcej