Czy po śmierci partnera odziedziczę jego mieszkanie?

Od wielu lat mieszkam z przyjacielem w lokalu komunalnym, którego on jest najemcą. Czy po jego śmierci będę mogła nadal zajmować to mieszkanie, pomimo że nie wzięliśmy ślubu? - pyta Henryka W. ze Słupska.

Mieszkania komunalnego nie można dziedziczyć. Ale to nie znaczy, że po śmierci najemcy trzeba je opuścić.

Do wstąpienia w stosunek najmu, czyli pozostania w lokalu, mają prawo: małżonek, dzieci, wnuki (jeśli na najemcy ciążył wobec nich obowiązek alimentacyjny) oraz osoba, z którą zmarły pozostawał w konkubinacie.

Reklama

Wszystkie te osoby muszą spełniać jeden warunek: zamieszkiwać z najemcą do chwili jego śmierci. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób należy to udowodnić.

Niektóre gminy domagają się stałego meldunku, inne – dodatkowych dowodów przebywania w lokalu (np. potwierdzenia sąsiadów).

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Od dawna mówi się o tym, że tak zwane użytkowanie wieczyste to przeżytek, bo nie jest to ani własność, ani dzierżawa. Nowe przepisy mają ułatwić „przekształcenie” gruntu pod domami we własność... więcej