Jak kupić mieszkanie na spółkę?

Nieruchomość można kupić we dwie lub kilka osób. Co oznacza taka współwłasność?

Reklama

Pani Stasia ma mieszkanie w kamienicy bez windy. Nie ma rodziny. Z przyjaciółką chcą sprzedać ich mieszkania i razem kupić większe, by mogły się wspierać na starość.

– Jak to zrobić? – zapytała. – Możecie panie kupić mieszkanie na współwłasność. – Jak to załatwić? – Umowę sprzedaży zawiera się u notariusza. Trzeba zadbać, by w akcie notarialnym (patrz ramka) i księdze wieczystej mieszkania, obie panie figurowały jako jego nabywcy i aby dokładnie określono wielkość waszych udziałów. Ułatwi to ewentualne rozliczenie w razie późniejszej zmiany decyzji.

– A co jeśli się nie dogadamy, a będzie trzeba zrobić np. kosztowny remont? – Współwłaściciele ponoszą wydatki związane ze wspólnym mieszkaniem stosownie do wielkości swoich udziałów. Przy podejmowaniu decyzji przekraczających tzw. zwykły zarząd (np. wynajem) wymagana będzie zgoda obu pań.

W razie problemów współwłaściciel, którego udziały stanowią co najmniej połowę, może wystąpić do sądu o zgodę na dokonanie czynności przekraczającej tzw. zwykły zarząd. W ten sposób może np. przeprowadzić remont, a następnie zażądać zwrotu połowy poniesionych kosztów.

– A jeśli zmienimy zdanie co do wspólnego mieszkania? – Mieszkanie może przejść na rzecz jednej z was przy spłacie drugiej. Można też je sprzedać i podzielić się pieniędzmi. W razie braku zgody pomiędzy wami zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego może nastąpić na mocy postanowienia sądu.

– Hm..., a jeśli któraś z nas umrze? – Jej udział zostanie przekazany spadkobiercom. Mogą panie też zapisać go sobie nawzajem w testamencie.

art. 195–221 Kodeksu cywilnego, art. 617–625 Kodeksu postępowania cywilnego

Akt notarialny

Zakup mieszkania odbywa się u notariusza. Nabywcy mogą stawić się u notariusza osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników. Koszty nabycia (taksa notarialna i podatek od czynności cywilnoprawnych) zwykle ponoszone są w równych częściach.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • 1. Dowiedz się skąd pochodzą środki na realizację inwestycji. Bezpieczniej jest kupić lokal, do budowy którego deweloper nie będzie zaciągał kredytów ani emitował obligacji.  2. Ustal, jaki... więcej