Jak odzyskać VAT za remont?

Od 1 stycznia 2014 roku nie będzie już ulgi na VAT za materiały budowlane. Jeśli więc masz w planach remont, warto się pospieszyć i zgromadzić niezbędne materiały do końca 2013 roku. Jeśli zaś zrobiłaś remont w ciągu ostatnich 5 lat, a nie wystąpiłaś o zwrot VAT-u za wykorzystane materiały, skorzystaj teraz, to ostatnia szansa, by pomniejszyć koszty remontu lub budowy domu!

To ulga dla osób fizycznych, które złożą w urzędzie skarbowym właściwy wniosek. Fiskus zwróci im około 60 proc. podatku VAT za materiały budowlane, jeśli kupiły je w związku z budową, rozbudową lub remontem nieruchomości (na cele mieszkaniowe). Ale nie za wszystkie – wykaz materiałów znajdziesz m.in. na stronie www.pit.pl/wykaz-zwrot-vat.

Reklama

By urząd zrobił zwrot, musisz wcześniej spełnić szereg warunków. Przede wszystkim należy udokumentować wydatki fakturami VAT. Muszą być wystawione po 1 stycznia 2004 r. i przed 1 stycznia 2014 r., na nazwisko twoje, męża lub na was oboje.

Osoba podana na fakturze musi mieć prawo do korzystania z lokalu, którego dotyczy odliczenie (ma akt własności, umowę najmu, dzierżawy, użyczenia).

Jeśli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, trzeba będzie je przedłożyć w urzędzie skarbowym. Na fakturze musi być precyzyjna nazwa materiału budowlanego.

Czasem sklepy od razu podają jego numer PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). To symbol, który znajdziesz na wykazie materiałów podlegających odliczeniu, trzeba go będzie podać we wniosku.

Ile odzyskasz: limity odliczeń

Przy zwrocie podatku obowiązują dwa limity, ustalane co kwartał. Jeden dotyczy inwestycji, na które konieczne jest pozwolenie na budowę i wynosi ok. 33 tys. zł, drugi dla pozostałych – będzie to niespełna 15 tys. zł. Takie limity obowiązują podatnika przez pięć lat.

Jeśli więc chcesz skorzystać z odliczenia pierwszy raz, to maksymalne kwoty, jakie może ci zwrócić urząd skarbowy. Jeśli składałaś wniosek w ciągu ostatnich pięciu lat (można to robić raz na rok), kwota będzie pomniejszona o wcześniejsze zwroty.

Materiały objęte zwrotem

panele podłogowe, drewniany parkiet, listwy podłogowe; glazura, terrakota, gres itp.; okna plastikowe i drewniane, parapety, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne; sanitariaty (wanna, WC, umywalka, kabina), zlewy, baterie.

Nie odliczysz między innymi:

farb wewnętrznych i zewnętrznych; klejów, np. do tapet; wkrętów, nakrętek, śrub, gwoździ; drobnej elektroniki, np. gniazdek, włączników; oświetlenia; sprzętu AGD; usług ekipy budowlanej lub remontowej.

Jak to załatwić krok po kroku

Wniosek o zwrot VAT składasz do urzędu skarbowego na specjalnym formularzu VZM-1. Dostaniesz go w dowolnym urzędzie, możesz go też pobrać np. ze strony internetowej swojej izby skarbowej i wydrukować.

Wypełnij wniosek, zbierz załączniki

Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, pozostaje wypełnić formularz VZM-1 oraz zgromadzić niezbędne załączniki. Najtrudniejsze jest określenie, które materiały podlegają zwrotowi, a które nie.

Czasem trudno „dopasować” jakąś rzecz z faktury do wykazu. Jeśli nie czujesz się na siłach, skorzystaj z pomocy biura rachunkowego. Za taką usługę zapłacisz księgowej od 3 do 6 proc. wartości przysługującego ci zwrotu z urzędu.

Gdy nie masz wątpliwości, za co odzyskasz VAT, wypełnij wniosek sama. Musisz podać następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, rodzaj poniesionych wydatków (np. remont mieszkania, budowa domu), rok rozpoczęcia inwestycji, numer konta bankowego lub adres, na który urząd ma zwrócić pieniądze.

Najobszerniejszą częścią wniosku jest wykaz faktur. Trzeba podać ich numery i kwoty podatku VAT, które podlegają zwrotowi. Do wypełnionego wniosku VZM-1 musisz dołączyć kopie wymaganych przez urząd skarbowy dokumentów:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (najczęściej notarialny akt własności) lub prawo do korzystania z nieruchomości (np. umowa najmu, użyczenia albo dzierżawy);

- kopię pozwolenia na budowę, jeśli wymagała go inwestycja (budowa, przebudowa);

- kopie wszystkich faktur VAT za materiały budowlane, za które urząd ma zwrócić część podatku VAT.

Złóż dokumenty i czekaj

Wniosek o zwrot VAT składa się w dowolnym terminie, ale tylko raz w roku (nie ma znaczenia liczba prowadzonych inwestycji). Dostarczasz go do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Możesz zrobić to osobiście lub wysłać dokumenty pocztą.

Wtedy urząd skarbowy za datę złożenia wniosku uzna dzień ich otrzymania (inaczej niż np. w przypadku rocznego PIT-u, gdzie liczy się data stempla pocztowego). Warto zrobić kopię wniosku i poprosić w urzędzie o potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu.

Fiskus ma cztery miesiące na wydanie decyzji, jaki zwrot ci przysługuje. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek jest poprawnie wypełniony. Gdy będą w nim jakieś błędy lub coś wzbudzi wątpliwości fiskusa (a często się to zdarza), urzędnik zadzwoni do ciebie. Umówicie się na spotkanie, podczas którego wyjaśnicie nieścisłości.

Urząd skarbowy musi wypłacić ci pieniądze w ciągu 25 dni od dnia wydania decyzji o uznaniu twojego wniosku. Kwota zwróconego VAT-u za materiały budowlane jest oczywiście wolna od podatku dochodowego i nie wykazuje się jej w rocznym rozliczeniu.

Uwaga! Jeżeli masz jakieś zaległości podatkowe albo np. niezapłacone mandaty, urząd skarbowy potrąci sobie odpowiednią kwotę z przysługującego ci zwrotu na poczet niezapłaconych należności.

Agata Mizera

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Świat kobiety

Zobacz również

  • Jeśli urząd gminy nie chce sprzedać mieszkania komunalnego lokatorowi, który je obecnie zajmuje, nie można go do tego w żaden sposób zmusić. więcej