Jak wykupić lokal od spółdzielni

Pani Halina ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Chciałaby go wykupić.

– Jak to zrobić? – zapytała. – Powinna pani złożyć pisemny wniosek w spółdzielni. Ta przedstawi pani na piśmie warunki, które musi pani spełnić przed podpisaniem aktu notarialnego. Następnie zarząd spółdzielni podejmie uchwałę, w której określi przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

Po podpisaniu aktu notarialnego, w którym ustanowiona zostanie odrębna własność, spółdzielnia zawrze z panią umowę przeniesienia własności lokalu. Też w formie aktu not.

Reklama

Będzie miała pani prawo własności do mieszkania i do określonego udziału w nieruchomości wspólnej (część gruntu i budynku). – Jakie warunki muszę spełnić przed kupnem?

– Jeśli jeszcze pani tego nie zrobiła, spłacić wkład mieszkaniowy. Jeśli spółdzielnia ma niespłacony kredyt, pokryć przypadającą na panią część zadłużenia wraz z odsetkami. Jeśli skorzystała z pomocy ze środków publicznych – przypadającą na pani mieszkanie część umorzenia kredytu.

Trzeba też uregulować koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, i ew. inne opłaty wynikające ze statutu. – Coś jeszcze? – Tylko koszty notariusza (od 1.01.2016 r. – 462,50 zł) oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym (np. wpis własności kosztuje 200 zł).

– W jakim terminie spółdzielnia powinna zawrzeć umowę? – Do 6 mies. od złożenia wniosku. Dłużej, jeśli budynek stoi na działce, która ma nieuregulowany stan prawny. – A czy spółdzielnia może wcale nie sprzedać mieszkania?

– Statut spółdzielni może ograniczyć możliwość przeniesienia własności niektórych lokali, np. mieszkań w domach dla inwalidów i w innych domach o specjalnym przeznaczeniu. – A jeśli zwleka bez powodu?

– Może pani wystąpić do sądu. Jeśli pani wygra, koszty sądowe oraz inne z tym związane (np. koszty wynajęcia prawnika) pokryje spółdzielnia.

art. 12 i art. 17(14) ust. z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Uchwała

Przeniesienie własności loka lu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej następuje na podstawie uchwały pod- jętej przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. Chyba że zostanie zaskarżona do sądu. Mogą to zrobić osoby, których uchwała dotyczy (a więc i ty, jeśli się z nią nie zgadzasz) – w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Chcesz wynająć mieszkanie? Podpisz koniecznie umowę z jego właścicielem. To pozwoli uniknąć kłopotów, gdyby były jakieś problemy więcej